sesja XLII (26.01.2006r.)

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XLII )


UCHWAŁA Nr XL/286/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2006 .
( Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XL/287/2005

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2006 .
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. )

UCHWAŁA Nr XL/288/2005

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
(Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 stycznia 2007 r. )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLII Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 grudnia 2005 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:28:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:53:04