sesja XLI (29.12.2005r.)

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XLI )


UCHWAŁA Nr XL/277/2005

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złocieniec na 2006 rok.
( Uchwała wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2006r. )

UCHWAŁA Nr XL/278/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2005.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XL/279/2005

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Ciarki na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec
(Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XL/280/2005

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Złocieniec .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r .)

UCHWAŁA Nr XL/281/2005

w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XL/282/2005

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XL/283/2005

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA Nr XL/284/2005

w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec środka trwałego tj. obiektów budowlanych i urządzeń będących elementami oczyszczalni ścieków w Złocieńcu jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XL/285/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec w 2006 roku.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XLI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 29 grudnia 2005 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:28:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:52:27