sesja XL (01.12.2005r.)

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XL )


UCHWAŁA Nr XL/270/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. .)

 UCHWAŁA Nr XL/271/2005

w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. .)

UCHWAŁA Nr XL/272/2005

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. .)

UCHWAŁA Nr XL/273/2005

w sprawie wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach, deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA Nr XL/274/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dotyczących zlecania innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2005 r..)

UCHWAŁA Nr XL/275/2005

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XL/276/2005

w sprawie harmonogramu oraz wiodących tematów sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2006 rok.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTA GŁOSOWANIA JAWNEGO IMIENNEGO Radnych na XL Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu w dniu 1 grudnia 2005 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:28:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:51:41