sesja XXXIX (27.10.2005r.)

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XXXIX )


UCHWAŁA Nr XXXIX/260/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2005 .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/261/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/262/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Drawski .
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/263/2005

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości rolnych.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/264/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Złocieniec na lata 2005 – 2007.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/265/2005

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec w 2006 roku.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/266/2005

w sprawie opinii o projekcie listy obszarów Natura 2000.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/267/2005

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/268/2005

w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2005

w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:27:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:50:46