sesja XXXIII ( 28.04.2005r. )

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XXXIII )


UCHWAŁA Nr XXXIII/229/2005

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

 UCHWAŁA Nr XXXIII/230/2005

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Złocieniec
z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 UCHWAŁA Nr XXXIII/231/2005

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Złocieniec, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2005.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.)

 UCHWAŁA Nr XXXIII/232/2005

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXIII/233/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Młodzieżowej Miasta i Gminy Złocieniec oraz nadania jej statutu.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia się kadencji Rady Miejskiej w Złocieńcu wybranej w wyborach w roku 2006.)

UCHWAŁA Nr XXXIII/234/2005

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:21:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:45:50