sesja XXXI ( 31.03.2005r. )

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XXXI )


UCHWAŁA Nr XXXI/217/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec do roku 2015.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 UCHWAŁA Nr XXXI/218/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2005.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 UCHWAŁA Nr XXXI/219/2005

w sprawie określenia dochodów, które mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych jednostki budżetowe, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 UCHWAŁA Nr XXXI/220/2005

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXI/221/2005

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2005 roku.)

 UCHWAŁA Nr XXXI/222/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXXI/223/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Złocieniec na lata 2005 – 2007.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 UCHWAŁA Nr XXXI/224/2005

w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 UCHWAŁA Nr XXXI/225/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad polityki podatkowej gminy Złocieniec na lata 2002 – 2010.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

UCHWAŁA Nr XXXI/226/2005

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Złocieniec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

 UCHWAŁA Nr XXXI/227/2005

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Zachodniopomorskiego.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 13:11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:45:15