sesja XXVI (2.12.2004 )

KADENCJA 2002 - 2006 ( sesja XXVI )


UCHWAŁA Nr XXVI/196/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. )

UCHWAŁA Nr XXVI/197/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. )

 UCHWAŁA Nr XXVI/198/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. )

 UCHWAŁA Nr XXVI/199/2004

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. )

  UCHWAŁA Nr XXVI/200/2004

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXVI/201/2004

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXVI/202/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 UCHWAŁA Nr XXVI/203/2004

w sprawie przystąpienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w celu realizacji zadania pod nazwą: „Budowa boiska do piłki nożnej w Złocieńcu w ramach Zachodniopomorskiego Programu Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2005 – 2012”.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXVI/204/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

UCHWAŁA Nr XXVI/205/2004

w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec środka trwałego tj. sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Kosobudy – Kolonia Kosobudy jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

 UCHWAŁA Nr XXVI/206/2004

w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec środka trwałego tj. przewodu tłocznego ścieków z przyłączami na trasie od ul. B. Prusa w Złocieńcu do m. Lubieszewo oraz przepompowni ścieków jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 12:32:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:40:55