sesja XIX ( 03.06.2004r. )

KADENCJA 2002 - 2006  ( sesja XIX )


UCHWAŁA Nr XIX/163/2004

w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja
2004 r.
)

UCHWAŁA Nr XIX/164/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Młodzieżowej Miasta i Gminy Złocieniec oraz nadania jej statutu.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XIX/165/2004

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Złocieniec w roku 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XIX/166/2004

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Złocieniec na lata 2004 – 2006.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XIX/167/2004

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z lokalnymi pompowniami ścieków oraz tłocznią ścieków w Starym Worowie i pompownią sieciową w Starym Worowie”.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XIX/168/2004

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa przewodu tłocznego ścieków z przyłączami na trasie od ul. B. Prusa
w Złocieńcu do m. Lubieszewo oraz budowa przepompowni ścieków”.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XIX/169/2004

w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XIX/170/2004

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy Złocieniec w Zgromadzeniu Związku „Celowy Związek Gmin R-XXI”.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XIX/171/2004

w sprawie realizacji zadania: „Wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych” w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2004.
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 12:30:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:39:27