sesja XIII ( 29.12.2003r. )

KADENCJA 2002 - 2006  ( sesja XIII )


UCHWAŁA Nr XIII/120/2003
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2003
(uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr XIII/121/2003
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie
(uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr XIII/122/2003
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
(uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004)

UCHWAŁA Nr XIII/123/2003
zmieniająca uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu
(uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004)

UCHWAŁA Nr XIII/124/2003
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Złocieniec
(uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004)

UCHWAŁA Nr XIII/125/2003
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Złocieńcu do prac nad przygotowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)
(uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr XIII/126/2003
w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Złocieńcu do prac nad przygotowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie gminnej strategii integracji i polityki społecznej
(uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr XIII/127/2003
w sprawie uchwalenia zmiany w obowiązującym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Złocieniec

UCHWAŁA Nr XIII/128/2003
w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec nieruchomości gruntowych gminy Złocieniec jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
(uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr XIII/129/2003
w sprawie udzielenia zgody na wniesienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec nieruchomości gruntowych gminy Złocieniec jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
(uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr XIII/130/2003
w sprawie zasad, na jakich radnym gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku)

UCHWAŁA Nr XIII/131/2003
w sprawie zasad, na jakich sołtysom gminy Złocieniec przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych
(uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku)

UCHWAŁA Nr XIII/132/2003
w sprawie płatnej strefy parkowania, wysokości stawek i sposobu pobierania opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu jej pobierania
(uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego)

UCHWAŁA Nr XIII/133/2003
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym 2004
(uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

UCHWAŁA Nr XIII/134/2003
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu
(uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 12:10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:38:22