sesja XII ( 27.11.2003r. )

KADENCJA 2002 - 2006  ( sesja XII )


UCHWAŁA Nr XII/110/2003
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
( uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. )

UCHWAŁA Nr XII/111/2003
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. )

UCHWAŁA Nr XII/112/2003
w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
( Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. )

UCHWAŁA Nr XII/113/2003
w sprawie zatwierdzenia zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na rok 2003
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XII/114/2003
w sprawie zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2003
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XII/115/2003
w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Złocieńcu przez przedsiębiorstwa pogrzebowe
( rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 23.12.2003 roku uchwła Nr XII/115/2003 została unieważniona)

UCHWAŁA Nr XII/116/2003
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r. )

UCHWALA Nr XII/117/2003
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży nieruchomości spółdzielniom mieszkaniowym pod budownictwo mieszkaniowe lub w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali  lub domów jednorodzinnych
( Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego )

UCHWAŁA Nr XII/118/2003
w sprawie odmowy uchylenia lub zmiany uchwały Nr XI/108/2003 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim Sądu Pracy
( Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

UCHWAŁA Nr XII/119/2003
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Złocieniec na lata 2003 – 2005
( uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 08-01-2007 12:10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Sabat 08-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 08-01-2007 14:38:11