Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Podstawa prawna 2015-07-10 07:12:58
Obwieszczenia, komunikaty i ogłoszenia Burmistrza Złocieńca 2014-09-03 07:10:11
Inne informacje 2014-09-02 12:22:24
INFORMACJE DLA OPERATORÓW KALKULATORA WYBORCZEGO 2015-10-12 08:22:47
Informacje dla członków obwodowych komisji 2015-08-25 12:50:22
ANKIETA - badanie zadowolenia klienta - wersja pdf 2013-05-31 14:08:52
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-09-17 07:56:55
Informacje dla operatorów kalkulatora wyborczego 2015-08-26 14:38:20
ANKIETA - badanie zadowolenia klienta - wersja doc 2013-05-31 14:08:22
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 6 (drogi leśnej) w leśnictwie Stawno w Nadleśnictwie Złocieniec 2018-08-10 13:03:06
zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-08-06 13:14:32
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-08-03 07:42:50
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne 2018-07-30 12:08:07
Wykaz nieruchomości przeznaconych do zbycia i użyczenia 2018-07-30 11:58:54
Informacja o przeprowadzonym przetargu - dokument stracił ważność 2018-07-27 12:33:27
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejących słupów linii napowietrznej 15kV, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 179, 180/1, 184, 185/3 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-07-24 10:19:11
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2018-07-19 07:30:26
zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/45 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-07-13 07:17:07
zawiadomienie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie (montażu) obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 r. na terenie działki nr ewid. 281/7 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-07-12 14:54:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dokument stracił ważność 2018-07-12 13:23:46
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Carpe Diem" 2018-07-11 14:10:24
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV, budowie złącza kablowego, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 119/3, 138, 219/3, 288, 289/1, 290/2 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-07-09 09:24:27
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV oraz wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV na terenie działki nr ewid. 167 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-06-28 10:33:03
decyzja nr 6/2017 zmieniająca decyzję Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 z dnia 31 października 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-06-26 13:11:04
ogłoszenie o II przetargu na działki przy ul. Dębowej - dokument stracił ważność 2018-06-20 09:04:00
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. działka nr ewid. 1, 2 obręb 0002, Zlocieniec-2 oraz nr ewid. 341, 123/14, 122/1, 121, 95, 93/43 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-06-20 09:00:06
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejących słupów linii napowietrznej 15kV, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 179, 180/1, 184, 185/3 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-06-19 10:10:44
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 19.06.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-06-19 08:06:51
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV, budowie złącza kablowego, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 119/3, 138, 219/3, 288, 289/1, 290/2 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-06-18 11:07:27
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 2018-06-17 23:04:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dokument stracił ważność 2018-06-13 12:38:14
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2018-06-13 12:23:02
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZŁOCIEŃCU ogłasza II nabór na urzędnicze stanowisko głównego księgowego (pełny etat) w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a 2018-06-11 21:19:56
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu informuje o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu. 2018-06-08 07:04:48
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV oraz wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15 kV na terenie działki nr ewid. 167 obr. ewid. 0052 Cieszyno gmina Złocieniec 2018-06-06 10:33:42
Ogłoszenie o przetagu na dzierżawę części budynku kawiarni na Wyspie Ostrów - dokument stracił ważność 2018-06-06 09:05:18
Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę plaży "Gęsia Łączka" - dokument stracił ważność 2018-06-06 09:03:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-05-29 08:54:50
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-05-28 09:47:15
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec2018 r. - dokument stracił ważność 2018-05-28 09:46:23
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-05-25 13:02:43
wczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejących słupów linii napowietrznej 15kV, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 179, 180/1, 184, 185/3 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-05-25 11:35:03
Klauzula informacyjna art 13 RODO 2018-05-25 10:12:04
Inspektor ochrony danych 2018-05-25 10:05:11
Administrator danych zgromadzonych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2018-05-25 10:02:30
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15kV, wymianie istniejącego słupa linii napowietrznej 15kV, budowie złącza kablowego, demontażu linii napowietrznej na terenie działek nr ewid. 119/3, 138, 219/3, 288, 289/1, 290/2 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasta Złocieniec 2018-05-24 12:30:58
Składane w 2018 roku 2018-05-21 09:49:26
Kontakt 2018-05-18 08:36:15
decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/27 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-05-17 15:05:39
decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynku rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/26 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-05-17 15:04:33
Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - ulica Piaskowa i ulica Mirosławiecka - dokument stracił ważność 2018-05-17 14:33:04
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pom 2018-05-16 13:02:47
Obwieszczenie o sprzedaży środków trwałych 2018-05-15 13:35:57
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko głównego księgowego (pełny etat) w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a 2018-05-10 15:21:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -działka nr ewid. 167 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec - dokument stracił ważność 2018-05-10 14:32:58
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę plaży "Gęsia Łączka" - dokument stracił ważność 2018-05-08 11:40:37
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy - dokument stracił ważność 2018-04-23 14:35:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dokument stracił ważność 2018-04-23 08:12:02
Obwieszczenie o sprzedaży środków trwałych 2018-04-20 11:19:36
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 08.02.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-04-20 10:24:43
o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 z dnia 08 września 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pomorskie 2018-04-19 12:04:19
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca - Barszcz sosnowskiego 2018-04-17 13:44:43
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2017 z dnia 31 października 2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-04-17 07:16:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/26 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-04-13 08:13:23
Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2018 r. 2018-04-12 12:09:26
Informacja o przeprowadzonym przetargu - dokument stracił ważność 2018-04-11 09:16:01
o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającego na budowie dwóch budynków rekreacji indywidualnej oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 356/27 obręb ewid. 0023, Warniłęg jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-04-10 13:02:44
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-04-09 11:25:48
Wykaz nieruchomości do zbycia i dzierżawy - dokument stracił ważność 2018-04-06 07:57:22
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury na zadanie publiczne pod nazwą: Prowadzenie Orkiestry Dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 2018-03-30 10:15:53
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec pod nazwą: "Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych." 2018-03-30 08:15:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-03-30 08:12:28
Ogłoszenie o wydzielonych kwotach dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu w budżecie gminy Złocieniec na 2018 rok w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu 2018-03-29 09:30:47
obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec o teren działki nr ewid. 30/11 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-03-26 09:00:24
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2018-03-22 15:09:30
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2018-03-21 14:03:07
Osiągnięte przez gminę w 2017 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2018-03-21 14:01:48
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2017 r. 2018-03-21 11:15:18
ZIELONA ŁAWECZKA - dokument stracił ważność 2018-03-20 12:41:24
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2018-03-16 11:47:59
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 z dnia 08 września 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pomorskie. 2018-03-13 13:11:49
Ogłoszenie o przetargu na działki przy ul. Dębowej - dokument stracił ważność 2018-03-09 13:41:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dokument stracił ważność 2018-03-09 13:39:47
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2018-03-09 13:17:24
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-03-06 08:20:00
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-03-06 08:19:35
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 i 30/11 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-03-06 07:22:12
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec. 2018-03-01 15:14:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy - dokument stracił ważność 2018-02-26 08:56:58
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2018-02-21 07:12:09
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2018-02-21 07:11:30
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-02-21 07:06:56
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-02-21 07:06:15
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-02-20 07:15:12
Informacja - przydomowe oczyszczalnie scieków - dokument stracił ważność 2018-02-15 08:17:58
Informacja - przydomowe oczyszczalnie scieków - dokument stracił ważność 2018-02-15 08:16:59
zawiadomienie o uzupełnieniu w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej na terenie dz. nr ewid. 30/10 i 30/11 ob. 0011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-02-14 14:29:17
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w 2018 roku 2018-02-14 14:17:17
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 roku 2018-02-14 14:12:33
Informacja o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Sekcji Świadczeń Rodzinnych ( 2 etaty pełny wymiar czasu pracy) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1 2018-02-14 11:30:51
Wyniki otwartych konkursów ofert w zakresie kultury w 2018 r. oraz Zarządzenie Burmistrza Złocieńca Nr 18/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec pod nazwą:"Prowadzenie orkiestry dętej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych". 2018-02-09 08:11:11
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 08.02.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-02-08 11:40:54
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu z późn.zm. w budżecie gminy Złocieniec na 2018 r wydzielone zostały nw. kwoty dotacji celowej na realizację zadań w zakresie sportu 2018-02-08 11:36:58
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych luty 2018 2018-02-06 14:49:54
Informacja o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. świadczeń pomocy społecznej w Sekcji świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1 2018-02-02 12:58:12
informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 02.02.2018 r. 2018-02-02 10:45:39
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV w zamian istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV, rozbiórce słupa odporowego linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 15 kV oraz budowie słupa krańcowego linii napowietrznej 15 kV i linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 105, 106, 113/6, 113/7, 113/10, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 116, 117, 270/3 i 271 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-02-01 14:51:47
informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 30.01.2018 r. 2018-02-01 07:59:26
?Osiedle Ogród Pałacowy? w Złocieńcu przy ul. Ogród Pałacowy zlokalizowane na części działki nr 338/39, obręb 0006 miasta Złocieniec 2018-01-30 14:39:31
Planowanie zamówień publicznych na 2018 r. 2018-01-30 14:39:26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. windykacji i kontroli w Referacie Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2018-01-24 14:47:27
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 23.01.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-01-23 09:03:39
Żłobek w Złocieńcu 2018-01-19 10:30:01
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 18.01.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 2018-01-18 13:24:34
Burmistrz Złocieńca informuje o publikacji ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec 2018-01-10 14:19:17
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec 2018-01-09 12:27:07
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 157 i 165/2 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-01-09 12:26:14
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych styczeń 2018 2018-01-09 09:12:09
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych styczeń 2018 2018-01-09 09:06:47
zawiadomienie zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV w zamian istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV, rozbiórce słupa odporowego linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 15 kV oraz budowie słupa krańcowego linii napowietrznej 15 kV i linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 105, 106, 113/6, 113/7, 113/10, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 116, 117, 270/3 i 271 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2018-01-08 14:36:16
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z dnia 04 stycznia 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich w zakresie kultury w 2018 r. na terenie gminy Złocieniec. 2018-01-04 15:30:52
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 2018-01-03 08:56:01
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 2018-01-03 08:55:18
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2018 2018-01-03 08:54:17
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w publicznym przedszkolu. Rok 2018 2018-01-02 07:27:11
Ulotka -nowy system segregacji odpadów 2017-12-29 09:25:33
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-12-29 09:12:16
Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - Stare Worowo I 2017-12-27 12:19:01
Zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - Darskowo I 2017-12-27 12:18:11
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-12-21 14:18:00
Budżet Gminy Złocieniec 2018 2017-12-20 14:23:22
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 157 i 165/2 obręb ewid. 0011, Zlocieniec-11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-12-19 08:31:11
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko (1/2 etat-u) intendent/intendentka (1/2 etat-u) sekretarki w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A 2017-12-18 15:05:33
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś w spr. Rozbudowy zakładu produkcyjnego Teamdress Drawa w Złocieńcu o cz. magazynową przy ul. Piaskowej - dokument stracił ważność 2017-12-18 11:15:40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa 2017-12-14 14:56:43
Obwieszcze o wyłożeniu planu - dokument stracił ważność 2017-12-14 14:53:23
Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Złocieńcu, plac 650-lecia 1. 2017-12-14 14:01:55
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2017-12-14 07:57:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dokument stracił ważność 2017-12-14 07:57:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 131/19 obręb ewid. 15 Złocieńca - dokument stracił ważność 2017-12-11 14:35:07
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV w zamian istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV, rozbiórce słupa odporowego linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 15 kV oraz budowie słupa krańcowego linii napowietrznej 15 kV i linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 105, 106, 113/6, 113/7, 113/10, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 116, 117, 270/3 i 271 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-12-08 10:53:48
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2017-12-07 14:50:14
zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-12-05 14:54:35
Zarządzenie nr 2/ 2017 MGOPS. Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 22.11.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Druga szansa na przyszłość? 2017-12-01 13:45:15
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko głównego księgowego Żłobka w Złocieńcu, ul. Orzeszkowej 2A 2017-11-29 14:07:44
zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-11-28 13:26:11
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr ewid. 157 i 165/2 obręb ewid. 0011 Zlocieniec-11 2017-11-24 07:22:07
zakończenie postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Złocieniec ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na terenie działki nr ewid. 131/19 obręb ewid. 0015 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-11-22 08:16:41
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-11-20 12:10:59
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwator/ka (1/2 etat-u) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A 2017-11-15 14:42:10
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko dietetyk/dietetyczka (1/2 etat-u) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A 2017-11-15 14:40:45
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na stanowisko sprzątacz/sprzątaczka (1 etat) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A 2017-11-15 14:39:22
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-11-14 13:14:15
Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu - dokument stracił ważność 2017-11-14 07:23:39
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko - pielęgniarki/pielęgniarza (pełny etat) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A 2017-11-10 13:57:27
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego (6 etatów) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A 2017-11-10 13:56:40
Wykaz nieruchomości do zbycia i dzierżawy - dokument stracił ważność 2017-11-09 14:55:36
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2017-11-09 10:35:09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2017-11-07 11:45:05
Owieszczenie o sporządzeniu i konsultacjach społecznych dla projektów zarządzeń - dokument stracił ważność 2017-11-07 11:01:30
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko głównego księgowego (pełny etat) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A 2017-11-03 13:57:25
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszyno jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-10-31 13:58:56
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na terenie działki nr ewid. 131/19 obręb ewid. obręb ewid. 0015, Zlocieniec-15 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-10-30 12:51:57
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-10-30 12:50:25
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-10-25 10:56:23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały" - dokument stracił ważność 2017-10-25 10:43:21
obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-10-23 14:01:05
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860". 2017-10-18 10:42:58
obwieszczenie dotyczące sprostowania obwieszczenia ZNU.6733.6.2017.DG.JS z dnia 25 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obwieszczenia nr ZNU.6733.6.2017.DG z dnia 19 września 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego oraz zawiadamiające o zakończeniu postępowania dowodowego. 2017-10-12 14:29:59
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie form pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych 2017-10-10 08:17:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działce nr 161/3 obręb Lubieszewo gmina Złocieniec. 2017-10-09 12:43:51
obwieszczenie o podjęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-10-03 12:15:29
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczneggo i o wolonatariacie na rok 2018 2017-10-03 09:49:42
obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie działki nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26, 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-10-02 14:36:31
PKS Złocieniec Sp. z o. o. 2017-09-29 21:10:59
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Złocieńca z dnia 27 września 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu ?Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Złocieniec na lata 2017-2023? 2017-09-28 08:10:18
obwieszczenie w sprawie wydania została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu (działka nr ewid. 179 obręb ewid., 0011, Złocieniec-11 jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec miasto) składającej się z 2 kogeneratorów o mocy 63 kW każdy zlokalizowanych w budynku instalacji dwustopniowej obróbki osadów, unieszkodliwiającej osad powstały w procesie oczyszczania ścieków 2017-09-26 10:23:37
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 50/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec. 2017-09-21 11:48:34
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2017-09-20 12:32:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy - dokument stracił ważność 2017-09-20 07:28:17
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszynojednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski. 2017-09-19 09:44:01
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej bez rozbudowy, polegająca na wymianie istniejącej stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, ociepleniu od wewnątrz ścian zewnętrznych, ociepleniu stropów od strony strychu nieużytkowego i nieogrzewanych piwnic, wymianie instalacji c.o i c.w, podłączenie do sieci cieplnej zasilanej z ciepłowni na biogaz z wykonaniem przyłącza cieplnego, wymianie instalacji elektrycznej oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-09-19 08:01:20
INFORMACJA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka (pełny etat) w Złocieńcu, ul. Orzeszkowej 2a 2017-09-18 13:01:56
INFORMACJA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko aplikanta Straży Miejskiej (pełny etat) w Straży Miejskiej, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2017-09-13 08:35:43
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza do przesyłu ciepłej wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26 i 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-09-11 09:31:25
postępowanie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-09-08 07:18:18
Informacja Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w sprawie przystąpienia do prac utrzymaniowych na rzekach i ciekach wodnych znajdujących się na terenie gminy Złocieniec 2017-09-06 17:01:45
INFORMACJA o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów (pełny etat) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu 2017-09-05 09:26:09
ogłoszenie o uwzględnieniu w całości odwołania i zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 31/5, 28/23 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) 2017-09-01 14:57:22
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie pomocy osobom poszkodowanym w czasie nawałnic. 2017-09-01 12:05:29
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu składającej się z 2 kogeneratorów o mocy 63 kW każdy zlokalizowanych w budynku instalacji dwustopniowej obróbki osadów, unieszkodliwiającej osad powstały w procesie oczyszczania ścieków 2017-08-31 16:30:34
obwieszczenie o ponownym podjęciu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. 0050, Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-08-31 14:35:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2017-08-30 09:33:49
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 50/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-08-29 13:59:24
OBWIESZCZENIE - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860". 2017-08-29 12:44:59
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-08-29 11:04:34
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-08-29 11:03:52
Raport z konsultacji społecznych "Dotyczących konsultacji społecznych Projektu Programu Rewitalizacji dla gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023" 2017-08-25 11:33:43
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej bez rozbudowy, polegająca na wymianie istniejącej stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, ociepleniu od wewnątrz ścian zewnętrznych, ociepleniu stropów od strony strych nieużytkowego i nieogrzewanych piwnic, wymianie instalacji c. o. i c. w., podłączenie do sieci cieplnej zasilanej z ciepłowni na biogaz z wykonaniem przyłącza cieplnego, wymianie instalacji elektrycznej oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. 320306_5, Złocieniec obszar wiejski 2017-08-25 08:11:53
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 2017-08-24 09:43:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z ulicy Okulickiego projektowanym wylotem do rzeki ziemi. 2017-08-18 08:39:28
Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Złocieniec, miejscowości Darskowo 2017-08-08 13:03:19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy - dokument stracił ważność 2017-08-02 15:05:07
obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie - dokument stracił ważność 2017-08-01 07:53:25
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza do przesyłu cieplej wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26 i 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-07-26 00:22:11
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 5/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-07-26 00:09:36
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski 2017-07-26 00:00:38
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-07-25 23:59:01
obwieszczenie RZGW w Szczecinie o zmianie rozporzadznia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 2017-07-25 16:43:17
obwieszczenie o o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-07-20 17:23:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-07-18 12:24:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-07-18 12:24:01
Informacja o wynikach przetargu na niezabudowane działki przy ul. Lipowej - dokument stracił ważność 2017-07-11 13:56:48
Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec 2017-07-07 13:57:02
obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16, 15/3 obręb ewid. 0017 jednostka ewid. miasto Złocieniec, nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 oraz 52/6 obręb ewid. 0012 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-06-28 13:40:59
zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dz. 1/60 o. 3 - dokument stracił ważność 2017-06-22 10:02:50
zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dz. 1/59 o. 3 - dokument stracił ważność 2017-06-22 10:02:02
obwieszczenie o wszczęciu postępowania dz. 1/60 o.3 - dokument stracił ważność 2017-06-21 11:03:50
obwieszczenie o wszczęciu postępowania dz. 1/59 o.3 - dokument stracił ważność 2017-06-21 11:03:03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Kosynierów 1 - dokument stracił ważność 2017-06-21 10:58:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy - dokument stracił ważność 2017-06-19 12:03:26
Rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych polegająca na budowie instalacji gazu naziemnego LPG na działce nr 23/1 w obr. 17 położonej przy ul. Piaskowej 8 w Złocieńcu 2017-06-14 08:38:10
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2017-06-13 13:31:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:22:48
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:22:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:21:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:21:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:20:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:20:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:19:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:19:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:18:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:18:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:17:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - dokument stracił ważność 2017-06-02 09:16:31
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek niezabudowanych przy ul. Lipowej - dokument stracił ważność 2017-06-02 07:21:32
obwieszczenie o wszczęciu postęowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z budową słupa oraz demontażu trzech słupów energetycznych na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-05-30 12:22:50
Składane w 2017 roku 2017-05-30 10:43:59
OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. - dokument stracił ważność 2017-05-29 11:14:43
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-25 12:03:42
obwiedzczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-05-24 10:31:26
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-05-24 07:50:55
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-05-24 07:50:05
obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 28/23 i 31/5 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego). 2017-05-22 13:50:05
obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ul. Okulickiego na terenie działki nr ewid. 277/1 obręb ewid. 0006 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-05-22 13:48:31
Informacja o projekcie zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 2017-05-22 09:10:41
Odwołanie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę Kawiarni na "Wyspie Ostrów" - dokument stracił ważność 2017-05-16 14:59:36
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na "Gęsią Łączkę" - dokument stracił ważność 2017-05-12 14:32:28
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę Kawiarni na "Wyspie Ostrów" - dokument stracił ważność 2017-05-12 14:29:44
informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obreb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-05-10 17:05:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-10 07:32:20
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2017-05-09 13:48:58
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-05-05 10:40:55
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 277/1 obręb ewid. 0006 jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-05-04 11:35:58
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 28/23 i 31/5 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) 2017-05-04 11:30:21
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:37:50
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:37:24
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:36:56
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:36:26
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:36:01
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:35:38
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:35:11
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2017-05-04 09:34:34
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/41 o.12 m. Złocieniec - dokument stracił ważność 2017-04-27 15:31:34
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/41 o.12 m. Złocieniec - dokument stracił ważność 2017-04-27 15:29:53
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/44 o.12 m. Złocieniec - dokument stracił ważność 2017-04-27 15:28:13
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 5/2, 5/1 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-04-27 15:14:20
Osiagnięte przez gminę w 2016 r. poziomy recyklingu 2017-04-27 13:57:43
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16, 15/3 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec, nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 oraz 52/6 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-04-25 15:00:39
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r . 2017-04-18 13:30:09
harmonogram sprzątania ulic w okresie 01.04-30.11.2017 r. 2017-04-13 12:25:24
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-04-12 12:53:50
OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. 2017-04-12 10:46:16
Innowacyjna linia do produkcji surowca z odpadów i/lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego oraz innowacyjna linia do produkcji nawozu mineralno-organicznego/polepszacza gleby produkowanego na bazie masy pofermentacyjnej w gminie Złocieniec 2017-04-10 14:31:03
Informacja o przeprowadzeniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godz. 8:41 trening uruchamiania i pracy syren alarmowych, których celem jest wyrażenie pamięci katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku. 2017-04-09 10:33:16
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 52, 51 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-04-04 11:19:53
Barszcz Sosnowskiego 2017 - dokument stracił ważność 2017-03-31 12:40:34
obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16 i 15/3 obręb ewid. 17 oraz działek nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 i 52/6 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-03-28 16:48:59
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 50/144, 50/141, 50/145, 50/74, 50/58, 50/16 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Bohaterów Monte Cassino) 2017-03-28 16:06:13
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 27 marca 2017r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2017-03-28 09:20:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeadaży i wydzierżawienia - dokument stracił ważność 2017-03-14 15:33:10
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2017-03-10 07:53:51
obwieszczenie o o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 50/144, 50/141, 50/145, 50/74, 50/58, 50/16 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Bohaterów Monte Cassino) 2017-03-09 16:26:44
Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 - dokument stracił ważność 2017-03-06 12:50:48
Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 - dokument stracił ważność 2017-03-06 12:49:38
Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 - dokument stracił ważność 2017-03-06 12:48:56
ogłoeszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 17 obręb ewid. 17 oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec - dokument stracił ważność 2017-03-02 16:05:13
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-03-02 14:45:31
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. - dokument stracił ważność 2017-03-02 14:44:47
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty - dokument stracił ważność 2017-02-28 08:06:50
ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec przy zbiegu ul. Wyzwolenia i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego przeznaczonych pod budowę dwóch budynków handlowo-usługowych - dokument stracił ważność 2017-02-20 15:04:16
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w zakresie kultury na 2017 r. 2017-02-16 15:14:12
Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji 2017-02-16 14:59:04
Planowanie zamówień bublicznych na rok 2017 - dokument stracił ważność 2017-02-10 11:22:14
Ogłoszenie na dzierżawę budynku handlowo-użytkowego przy ul. Zaułek 2017-02-06 15:15:53
Ogłoszenie na dzierżawę działki na montaż słupów reklamowych przy ul. Krętej - dokument stracił ważność 2017-02-06 15:12:48
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek na polepszenie warunków działki przy ul. Bydgoskiej - dokument stracił ważność 2017-02-06 15:09:22
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki gruntu zabudowanej budynkiem garażowym przy ul. Dworcowej - dokument stracił ważność 2017-02-06 15:05:42
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki przy ul. Lipowej - dokument stracił ważność 2017-02-06 15:00:29
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Złocieniec na lata 2016 - 2020 2017-02-03 10:42:48
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017 2017-02-03 10:36:29
Program ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 2017-02-03 10:32:43
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2017-02-02 09:44:03
ogłoszenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 17 obręb ewid. 14 jednostka ewid. miasta Złocieniec oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec 2017-02-01 14:17:26
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2017 roku - dokument stracił ważność 2017-02-01 13:26:04
ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25 i 28/23 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) 2017-01-30 18:35:25
ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 50/144, 50/141, 50/145, 50/74, 50/58, 50/16 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Bohaterów Monte Cassino) 2017-01-26 16:14:56
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zastosowania środka Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku - dokument stracił ważność 2017-01-25 13:19:09
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - 2017 - dokument stracił ważność 2017-01-23 07:08:21
Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe - stan na 19.01.2017r. 2017-01-19 13:18:44
Konsultacje społeczne dot. użycia środka Dimilin 480 SC - RDLP w Pile - dokument stracił ważność 2017-01-19 13:14:33
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec 2017-01-18 08:01:02
Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w zakresie sportu i o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych na 2017 rok. 2017-01-17 11:31:14
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury na 2017 rok na terenie gminy Złocieniec. 2017-01-17 09:10:47
ogłoszenie o odwołaniu I ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 17 stycznia 2017 roku na sprzedaż niezabudowanych działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec o łącznej powierzchni 0,6309 ha przy zbiegu ul. Wyzwolenia i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 2017-01-16 14:57:43
ogłoeszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16 oraz działek nr ewid. 28/16, 28/23, 28/25, 29, 30/7, 30/5, 28/8, 30/10, 30/11, 28/16, 28/20 i 28/22 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-01-13 16:06:40
AZBEST 2017 - nabór wniosków 2017-01-13 13:57:12
AZBEST 2017 - nabór wniosków 2017-01-13 13:56:12
AZBEST 2017 - nabór wniosków 2017-01-13 13:53:48
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec (6.7 Programy zapewniania i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych) w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna polegającego na budowie budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29 oraz 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2017-01-12 16:19:30
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium o sygn. akt SKO.4170.2028.2016, uchylającą decyzję Burmistrza Złocieńca z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt RG-IV/7625/13/2010 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie miejscowości Rzęśnica, na działkach nr 213/2, 276/1 i 279 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2017-01-12 09:38:44
organizacja polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Złocieniec 2017-01-11 08:05:39
ogłoszenie o przetagu na sprzedaż działek przy Aleji Piastów pod budowę boksów garażowych 2017-01-04 15:07:54
Informacje o wyrobach zawierających azbest - dokument stracił ważność 2017-01-02 10:07:08
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 2017-01-02 07:43:12
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr ewid. 17 obręb ewid. 14 jednostka ewid. miasta Złocieniec oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-12-30 14:31:17
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 52, 51 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-30 13:51:13
Podniesienie innowacyjności STM Sp. z o. o. w Złocieńcu poprzez rozbudowę zakładu i wdrożenie w maszynach innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach wpływających na proces ich instalacji oraz naprawy i konserwacji dla zakładu STM Sp. z o. o. zlokalizowanego na dz. ewid. nr 25 w Złocieńcu przy ul. Piaskowej 2016-12-30 07:49:17
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16 oraz działek nr ewid. 28/16, 28/23, 28/25, 29, 30/7, 30/5, 28/8, 30/10, 30/11, 28/16, 28/20 i 28/22 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-23 14:05:24
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr ewid. 93/43 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-23 14:03:50
styczeń 2017- harmonogram selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2016-12-23 11:36:17
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec (6.7 Programy zapewniania i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych) w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna polegającego na budowie budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29 oraz 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-22 16:18:31
obiwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr ewid. 93/43 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-19 07:27:41
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy 2016-12-09 14:29:20
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci centralnego ogrzewania oraz budowie sieci ciepłej wody użytkowej na terenie działek nr ewid. 1/24, 1/26, 1/29, 1/27, 1/51, 1/61, 1/33, 1/32, 1/65, 1/52, 1/60, 1/58, 1/53, 1/54, 1/66, 1/59, 1/57, 250, 1/56, 1/63, 1/39, 1/62, 1/40, 1/39 oraz 1/47 obręb ewid. 003 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-12-06 23:59:44
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2016-12-02 12:18:41
Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2017 r. 2016-11-24 08:13:39
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 82/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 34 z piekarni na magazyn wielofunkcyjny (działka nr ewid. 2/9 obreb 04 m. Złocieniec) 2016-11-23 18:00:09
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 81/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 35 z pralni na magazyn wielofunkcyjny (działka nr ewid. 2/9 obreb 04 m. Złocieniec) 2016-11-23 17:59:19
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-23 08:13:25
ogłoszenie o organizacji przez Nadleśnictwo Złocieniec w obwodzie 180 polowań zbiorowych dla myśliwych 2016-11-23 08:12:04
Budżet Gminy Złocieniec 2017 2016-11-17 13:17:14
BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. planowania przestrzennego (pełny etat) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2016-11-17 12:27:26
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci centralnego ogrzewania i sieci ciepłej wody użytkowej na terenie działek nr ewid. 1/24, 1/26, 1/29, 1/27, 1/11, 1/51, 1/61, 1/33, 1/32, 1/65, 1/52, 1/60, 1/58, 1/53, 1/54, 1/66, 1/59, 1/57, 250, 1/56, 1/63, 1/39, 1/62, 1/40, 1/39, 1/44, 1/47 obręb ewid. 03 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-17 11:36:22
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Zadanie: Złocieniec (C4) polegającego na budowie naturalnego koryta kamienisto żwirowego w postaci sekwencji bystrz wodnych, obniżeniu korony istniejącego progu, remoncie murów oporowych oraz przebudowie istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 2 obręb ewid. 011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-15 15:47:13
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydniu decyzji o sygn. akt SKO.4170.2028.2016, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Złocieńca z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt RG-IV/7625/13/2010 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie miejscowości Rzęśnica, działki nr 213/2, 276/1 i 279, mocą której uchylono decyzję organu I instancji i umorzono postępowanie w sprawie 2016-11-15 15:45:02
Zarządzenie 88/2016 2016-11-14 14:52:37
Wniosek 2016-11-14 14:51:49
Wykaz działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 2016-11-14 14:51:01
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 14 listopada 2016 r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2016-11-14 10:15:56
ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec przy zbiegu ul. Wyzwolenia i Zdobywców Wału Pomorskiego przeznaczonych pod budowę dwóch budynków handlowo - usługowych 2016-11-10 07:38:33
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16 oraz działek nr ewid. 28/16, 28/23, 25/25, 29, 30/7, 30/5, 28/8, 30/10, 30/11, 28/16, 28/20 i 28/22 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-09 17:23:36
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 - dokument stracił ważność 2016-11-09 14:11:33
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr ewid. 93/43 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-11-08 17:02:39
Informacja o wyniku naboru na urzędnicze stanowisko ds. rachuby płac i księgowości dochodów (pełny etat) w Referacie finansów i budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2016-11-07 14:37:57
obwieszczenie o wydaniu została decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wyrównawczego stacji uzdatniania wody działek nr ewid. 18/8 i 18/9 obręb ewid. 017 m. Złocieniec 2016-11-03 17:09:13
Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych "Osiedle Zielone" 2016-11-03 13:41:28
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Złocieniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-11-02 15:27:37
plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Jeleń w Złocieńcu 2016-11-02 12:20:11
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL ? Zadanie: Złocieniec (C4) polegającego na budowie naturalnego koryta kamienisto ? żwirowego w postaci sekwencji bystrz wodnych, obniżeniu korony istniejącego progu, remoncie murów oporowych oraz przebudowie istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 2 obręb ewid. 011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-10-27 17:27:28
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-10-27 11:14:16
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-10-27 11:12:36
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Cieszyno, gm. Złocieniec polegającego na rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody o kompleksową, kompaktową, kontenerową stacje zawierająca układ technologiczny uzdatniania wody o wydajności do 25 m?/h oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 135/1 obręb ewid. Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-10-26 07:49:57
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2016-10-24 11:42:43
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE - dokument stracił ważność 2016-10-24 11:41:23
wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2016-10-24 11:05:31
wykaz nieruchomosci zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne) 2016-10-24 11:04:25
wykaz nieruchomości niezabudowych przeznaczonych do sprzedaży (garaże Aleja Piastów) 2016-10-24 10:53:22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA Z DNIA 21.10.2015 R. ZMIENIONEGO OGŁOSZENIEM Z DNIA 21.04.2016 R. 2016-10-21 13:38:00
kalendarz polowań zbiorowych koła Łowieckiego "Cyranka" w Drawsku Pom. w sezonie łowieckim 2016/2017 2016-10-14 15:21:11
kalendarz polowań Koła Łowieckiego Bażant w Drawsku Pom. na sezon 2016/2017 2016-10-14 15:20:14
Opracowanie projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. 2016-10-10 13:22:38
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wyrównawczego stacji uzdatniania wody na terenie działek nr ewid. 18/8 oraz 18/9 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-10-10 13:16:58
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 2016-10-10 11:13:42
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci centralnego ogrzewania oraz budowie sieci ciepłej wody użytkowej na terenie działek nr ewid. 1/24, 1/26, 1/29, 1/27, 1/51, 1/61, 1/33, 1/32, 1/65, 1/52, 1/60, 1/58, 1/53, 1/54, 1/66, 1/59, 1/57, 250, 1/56, 1/63, 1/39, 1/62, 1/40, 1/39 oraz 1/47 obręb ewid. 003 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-10-07 20:51:56
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-10-06 16:14:21
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Cieszyno, gm. Złocieniec polegającego na rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody o kompleksową, kompaktową, kontenerową stacje zawierająca układ technologiczny uzdatniania wody o wydajności do 25 m?/h oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 135/1 obręb ewid. Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-10-06 15:30:19
BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds. rachuby płac i księgowości dochodów (pełny etat) w Referacie finansów i budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2016-10-06 10:15:08
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Zadanie: Złocieniec (C4) polegającego na budowie naturalnego koryta kamienisto ? żwirowego w postaci sekwencji bystrz wodnych, obniżeniu korony istniejącego progu, remoncie murów oporowych oraz przebudowa istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 2 obręb ewid. 011 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-09-30 13:31:19
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości powyżej 1 km wraz z tłocznią ścieków dla m. Rzęśnica i ul. Brzozowej w Złocieńcu 2016-09-15 14:15:51
Budowa budynku inwentarskiego dla stada bydła rasy Limousine o obsadzie 150 DJP, wiaty na siano, płyty na kiszonkę, płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na cz. dz. 177 w obr. Stare Worowo w gminie Złocieniec 2016-09-15 13:56:25
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wyrównawczego stacji uzdatniania wody na terenie działek nr ewid. 18/8 i 18/9 obręb 17 m. Złocieniec (ul. Piaskowa 6) 2016-09-15 07:41:45
wykaz nieruchomości zabudownych przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne) 2016-09-09 14:51:14
wykaz gruntów niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - dz. 44/10 i 44/11 ob. 12 2016-09-09 14:49:37
Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe - stan na 09.09.2016 r. 2016-09-09 12:35:38
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania z funkcji pralni na magazyn wielofunkcyjny w budynku nr 3 na terenie JW. 1696 w Złocieńcu na działce nr 2/9 obręb 04 m. Złocieniec stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej 2016-09-09 08:11:11
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania z funkcji piekarni na magazyn mundyrowy w budynku nr 34 na terenie JW. 1696 w Złocieńcu na działce nr 2/9 obręb 04 m. Złocieniec stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej 2016-09-09 08:09:53
ogłoszenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pom. 2016-09-08 17:28:47
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Darskowo-Rzęśnica - dokument stracił ważność 2016-09-07 07:45:30
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-09-06 12:04:09
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-09-06 12:03:32
Dotyczy zmiany decyzji dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu 5 budynków mieszkalno - usługowych obejmujących 4 budynki mieszkalne wielorodzinne oraz 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2016-09-01 13:41:59
Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, w celu ich ponownego wykorzystywania 2016-08-26 10:29:36
ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż lokali mieszklanych nr 2 i nr 4 w budunku położonym przy ul. Nadrzecznej 9 w Złocieńcu 2016-08-26 09:16:11
Budowa ciepłociągu niskoparametrowego łączącego Zakład ciepłownictwa Sp. z o. o. w Złocieńcu z elektrociepłownią na biogaz Złocieniec wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2016-08-23 07:42:52
Petycje 2016-08-19 11:18:45
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pom 2016-08-18 13:25:53
Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe - stan na 11.08.2016 r. 2016-08-11 14:36:38
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2016-08-09 14:44:49
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko referenta d.s obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-Lecia 1 2016-08-01 12:01:19
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 2 i 4 położonych w Złocieńcu przy ul.Nadrzecznej 9 2016-07-28 12:13:38
Ogłoszenie o I przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste działek położonych w Złocieńcu przy ul. Sienkiewicza przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2016-07-28 11:51:31
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Lipowej przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2016-07-28 11:47:25
Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 2016-07-28 08:12:47
Informacja o wynikau naboru na na urzędnicze stanowisko ds. inwestycji (pełny etat) w Referacie gospodarki komunalnej i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2016-07-27 10:25:58
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2016-07-22 07:17:39
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie finansów i budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, St. Rynek 3 2016-07-21 10:43:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetcznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid Stawno 2016-07-14 22:13:35
Przebudowa publicznej drogi gminnej Nr G580092 położonej na terenie działek nr ewid. 82 obręb ewid. Darskowo oraz nr ewid. 237/1 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec 2016-07-13 13:26:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r., znak WOPN-ON.6320.3.2016.RCh, w sprawie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Wielki Bytyń PLH320011, Dolna Odra PLH320037, Ostoja Drawska PLB320019 oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dot. projektów zarządzeń - dokument stracił ważność 2016-07-12 09:07:58
Poradnik Antykorupcyjny 2016-07-08 07:04:15
Burmistrz Złocieńca informuje o konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Złocieniec w latach 2016-2020 2016-07-05 14:36:38
terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - II połowa 2016 r. 2016-06-28 13:45:17
BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds. ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pełny etat) w Referacie finansów i budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2016-06-23 23:35:59
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Złocieńca o umorzeniu postępowania w spr. budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej 2016-06-22 13:27:30
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - pomieszczenie w budynku wielofunkcyjnym na Wyspie Ostrów 2016-06-10 11:26:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 71/2016 2016-06-10 11:24:44
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Lipowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego -dz. nr 93/9 2016-06-10 11:23:10
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Lipowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego -dz. nr 93/3 2016-06-10 11:21:03
KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO referenta ds. obsługi prac społeczne użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów 2016-06-03 09:38:29
Powiększenie istniejącego stada bydła rasy Limousine, o obsadzie 156 DJP, do wielkości 306 DJP, budowie budynku inwentarskiego, wiaty na siano, płyty na kiszonkę oraz płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną w gminie Złocieniec, na terenie północno zachodniej części działki 177, obręb 0022 Stare Worowo, miejscowość Stare Worowo 2016-05-31 12:55:35
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009LIFEDrawaPL - Zadanie Złocieniec (C4) 2016-05-31 11:55:30
Składane w 2016 roku 2016-05-31 07:12:57
BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds. obrotu nieruchomościami (pełny etat) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2016-05-25 07:08:14
terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - czerwiec 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-05-20 09:38:20
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-05-20 07:58:51
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2016 r. r. 2016-05-19 09:25:41
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofert na dzierżawę lokalu przy ul. Piłsudskiego 3 w Złocieńcu na prowadzenie księgarni 2016-05-16 10:18:59
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2016-05-16 08:37:09
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka przy ul. Włókienniczej na cele składowe 2016-05-13 09:33:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 64/2016 2016-05-13 09:31:26
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złocieniec w roku 2016 2016-05-11 08:57:15
Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2016 2016-05-10 14:34:01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2017 2016-05-10 10:41:58
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Złocieniec na lata 2016 - 2020 2016-05-10 10:18:55
2015 2016-05-09 12:57:36
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-05-09 12:57:11
Infomacja o wyniku naboru na urzędnicze stanowisko informatyka (1/2 etatu) w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2016-05-09 07:24:12
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 43/42, 93/37, 93/31, 340, 103, 104, 87 i 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-05-05 17:41:50
obwieszczenie o wydaniu decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 95, 122/1 oraz 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-05-05 17:39:41
Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofert na dzierżawę lokalu przy ul. Piłsudskiego 3 w Złocieńcu na prowadzenie księgarni 2016-05-04 14:01:57
Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy jednostanowiskowy 2016-04-26 14:24:38
Zmiana sposobu użytkowania b. bazy paliw w miejscowości ZŁocieniec 2016-04-26 14:15:09
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki pod istniejącymi garażami 2016-04-25 08:03:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 56/2016 2016-04-25 08:00:50
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Złocieniec. 2016-04-22 12:47:58
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2016-04-21 15:15:53
Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe 2016-04-20 13:12:53
ogłoszenie i wzór wniosku - azbest 2016r. 2016-04-18 14:09:45
Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. 2016-04-18 14:09:26
ogłoszenie i wzór wniosku - azbest 2016r. 2016-04-18 14:09:09
Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. 2016-04-18 14:08:44
Kolejne przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. 2016-04-18 14:07:11
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2015 r. 2016-04-14 14:35:20
Osiągnięte przez gminę w 2015 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2016-04-14 14:32:25
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 43/42, 93/37, 93/31, 340, 103, 104, 87 i 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-04-13 18:09:16
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 95, 122/1 oraz 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-04-13 17:59:43
terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - IV, V 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-04-12 07:40:43
Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu 2016-04-08 13:45:54
Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy plaży "Gęsia Łączka" połozonej w obrebie Cieszyno 2016-04-05 12:40:03
KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO informatyk (1/2 etatu) 2016-04-01 07:08:11
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Lipowej przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2016-03-30 07:29:53
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Piaskowej przeznaczonej na teren działalności gospodarczeji 2016-03-30 07:27:45
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Lipowej przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2016-03-30 07:26:19
Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce nr 81/28 w miejscowości DARSKOWO, gm. Złocieniec, do mocy elektrycznej 1,5 MW wraz z budową nowych obiektów infrastruktury technicznej 2016-03-24 15:16:59
Rozbudowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce nr 35/38, w miejscowości ZŁOCIENIEC, do mocy elektrycznej 1,5 MW wraz z budową nowych obiektów infrastruktury technicznej 2016-03-24 15:16:12
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Burmistrza Złocieńca o umorzeniu postepowania na wniosek strony w spr. Modernizacji sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu. 2016-03-23 12:38:24
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2016-03-22 13:25:55
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - lokal użytkowy przy ul. Piłsudskiego 3 2016-03-22 10:19:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 42/2016 2016-03-22 10:14:55
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 45/37 obręb ewid. 12 jednostka ewid m. Złocieniec (ul. Obrońców Westerplatte 3), na pomieszczenia biblioteki publicznej 2016-03-21 17:28:58
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 43/42, 93/37, 93/31, 340, 103, 104, 87 i 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-03-21 16:56:54
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 95, 122/1 oraz 121 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-03-21 11:27:34
Podniesienie innowacyjności STM Sp. z o. o. w Złocieńcu poprzez rozbudowę zakładu, wdrożenie nowych procesów produkcyjnych i wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych produktów: rotacyjnej maszyny rozdmuchowej, maszyn rozlewniczych i linii technologicznych, opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i opatentowanych rozwiązaniach dla zakładu STM Sp. z o. o. w Złocieńcu zlokalizowanego na działce 25 w Złocieńcu 2016-03-18 11:31:26
Przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-03-17 10:06:28
Przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-03-17 10:05:49
Przedłużenie terminu składania wniosków - azbest 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-03-17 10:04:59
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid 54 obręb ewid. 0011 oraz nr ewid. 138 obręb 0016 jednostka ewid. m. Złocieniec 2016-03-16 17:11:27
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2016-03-08 12:25:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 35/2016 2016-03-07 09:07:12
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-03-02 11:48:18
Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Złocieńca z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu 2016-03-01 13:04:41
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 45/37 obręb ewid. 12 jednostka ewid m. Złocieniec (ul. Obrońców Westerplatte 3), na pomieszczenia biblioteki publicznej 2016-02-26 17:30:57
MODERNIZACJA SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ZŁOCIEŃCU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu 2 2016-02-25 15:21:55
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid 54 obręb ewid. 0011 oraz nr ewid. 138 obręb 0016 jednostka ewid. m. Złocieniec 2016-02-23 18:46:51
Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu na sprzedaż dzialki nr 24/19 w obrębie 17 m. Złocieniec przy ul. Piaskowej 2016-02-23 14:39:15
informacja w sprawie wykonania oraz eksploatacji urządzeń wodnych (m.in. pomostów) na jeziorach 2016-02-23 07:58:17
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2016 r. r. 2016-02-16 14:44:04
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2016 r. r. - dokument stracił ważność 2016-02-16 14:43:35
Obwieszczenie o sprzedaży srodków trwałych gminy Złocieniec 2016-02-15 10:50:02
obwieszczenie w sprawie wycofania wniosku dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 93/42, 94/2, 93/37, 93/31, 95, 121, 122/1, 340, 344, 103, oraz 104 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-02-12 17:12:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 24/2016 2016-02-10 09:06:02
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2016-02-09 11:03:58
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - lokale uzytkowe i działki 2016-02-09 10:56:36
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z zabudową szaf kablowo pomiarowych na terenie działki nr ewid. 81/12 obręb 12 m. Złocieniec 2016-02-04 14:34:22
Barszcz Sosnowskiego- ogłoszenie - dokument stracił ważność 2016-02-04 07:55:31
Ogłoszenie o przyznanych dotacjach celowych w zakresie kultury w ramach otwartych konkursów ofert na 2016 r. 2016-02-02 11:51:25
AZBEST 2016 - nabór wniosków 2016-02-02 11:16:57
AZBEST 2016 - nabór wniosków 2016-02-02 11:16:04
AZBEST 2016 - nabór wniosków 2016-02-02 11:14:13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-02-02 10:24:01
MODERNIZACJA SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ZŁOCIEŃCU - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złocieńcu 2016-02-02 09:12:18
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym do przesyłania wody lub przewodem wodociągowym magistralnym doprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 91/4, 93/43, 93/42, 94/2, 93/37, 93/31, 95, 121, 122/1, 340, 344, 103, oraz 104 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec 2016-01-29 16:30:06
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 45/37 obręb ewid. 12 jednostka ewid m. Złocieniec (ul. Obrońców Westerplatte 3), na pomieszczenia biblioteki publicznej 2016-01-29 15:38:06
terminy odbioru odpadów zmieszanych w lutym i marcu 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-01-29 12:49:18
terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - w lutym i marcu 2016 r. - dokument stracił ważność 2016-01-28 10:57:36
Informacja o wyniku naboru na urzędnicze stanowisko ds. marketingu (pełny etat) w Referacie promocji i rozwoju gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2016-01-26 08:00:20
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia profilaktyczno - edukacyjnego 2016-01-25 14:36:31
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 42629/19533 BOBROWO na terenie działki nr ewid. 3/3 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2016-01-19 10:35:28
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn Przebudowa drogi gminnej dz. 82, obręb Darskowo polegającego na przebudowie publicznej drogi gminnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 82 obręb ewid. Darskowo gm. Złocieniec 2016-01-15 15:47:10
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Rybackiej przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej 2016-01-15 07:15:51
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2016-01-14 13:41:38
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2016-01-14 13:41:12
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2016-01-14 13:40:54
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 102 i 63 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2016-01-13 14:54:26
Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec. 2016-01-13 14:32:20
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Pyrzyckiej przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2016-01-13 10:46:51
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Piaskowej przeznaczonej na teren działalności gospodarczeji 2016-01-13 10:45:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 10/2016 2016-01-13 10:44:27
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły położonego na terenie działki nr ewid. 30/4 obręb 11 m. Złocieniec na budynek przedszkola publicznego 2016-01-11 15:09:09
Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w zakresie sportu i o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych na 2016 rok. 2016-01-08 11:47:42
Terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie - styczniu 2016r. - dokument stracił ważność 2016-01-04 15:24:23
Informacje o wyrobach zawierających azbest - dokument stracił ważność 2016-01-04 15:21:48
Ogłoszenie w sprawie otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec. 2016-01-04 11:01:09
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 42629/19533 BOBROWO na terenie działki nr ewid. 3/3 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2015-12-29 12:12:01
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 82 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2015-12-21 09:59:51
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 102 i 63 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2015-12-21 09:56:58
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły położonego na terenie działki nr ewid. 30/4 obręb 11 m. Złocieniec na budynek przedszkola publicznego 2015-12-18 12:12:58
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci rozdzielczej nn 0,4kV na terenie stacji kolejowej Złocieniec od km 113,700 do km 113,800 lini kolejowej nr 210 relacji Chojnice - Runowo na działce nr 81/29 obręb 12 m. Złocieniec 2015-11-30 13:10:08
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z zabudową szaf kablowo pomiarowych na terenie działki nr ewid. 81/12 obręb 12 m. Złocieniec 2015-11-27 15:42:46
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange nr 42629/19533 BOBROWO na terenie działki nr ewid. 3/3 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2015-11-27 15:38:48
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz na budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 102 i 63 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2015-11-26 14:11:28
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły położonego na terenie działki nr ewid. 30/4 obręb 11 m. Złocieniec na budynek przedszkola publicznego 2015-11-25 15:15:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr153/2015 2015-11-19 12:36:48
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2015-11-19 07:17:04
Budżet Gminy Złocieniec 2016 2015-11-17 13:54:15
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec na terenie działki nr ewid. 179 obręb 11 m. Złocieniec 2015-11-16 17:03:44
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kręta 2-6 w Złocieńcu 2015-11-06 08:57:33
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki zabudowanej stacją dystrybucji gazu propan-butan położonej w Złocieńcu przy ul. Drawskiej 2015-11-06 08:55:32
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Gliniastej przeznaczonej na cele zabudowy mieszkalno-usługowej 2015-11-06 08:52:03
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2015-11-06 08:49:01
obwieszczenie o zmianie zakresu przedsięwzięć będących przedmiotem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec na terenie działki nr ewid. 179 obręb 11 m. Złocieniec 2015-10-23 14:22:18
O g ł o s z e n i e o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec na lata 2015 -2020? - dokument stracił ważność 2015-10-23 13:18:47
O g ł o s z e n i e o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia strategicznej prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec na lata 2015-2020? - dokument stracił ważność 2015-10-23 13:17:46
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci rozdzielczej nn 0,4 kV na terenie stacji kolejowej Złocieniec od km 113,7000 do km 113,8000 linii kolejowej nr 210 relacji Chojnice - Runowo na działce nr ewid. 81/29 obręb 12 m. Złocieniec 2015-10-23 11:16:06
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-10-23 11:02:57
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad2015 r. - dokument stracił ważność 2015-10-23 11:02:16
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Złocieniec 2015-10-22 11:08:49
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Złocieniec na terenie działki nr ewid. 179 obręb 11 m. Złocieniec 2015-10-19 14:04:12
Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Złocieńca z dnia 16.10.2015r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Złocieniec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-16 09:14:58
O b w i e s z c z e n i e B u r m i s t r z a Z ł o c i e ń c a z dnia 08 października 2015 r. zmieniające obwieszczenie Burmistrza Złocieńca z dnia 5 pażdziernika 2015 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Złocieniec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 pażdziernika 2015 roku 2015-10-12 13:56:23
Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2016 r. 2015-10-12 13:17:10
PREZENTACJA WYBORCZA 10.2015 2015-10-12 08:28:01
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej nie większej niż 1 km, budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości całkowitej nie większej niż 5,5 km (przy czym długość całkowita poza pasami drogowymi nie większa niż 1 km), przebudowie kolidujących sieci wodociągowych (niebędących rurociągami wodociągowym magistralnym oraz przewodami wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych), sieci gazowych, kablowych sieci elektroenergetycznych, sieci ciepłowniczych, sieci telekomunikacyjnych na terenie działek nr ewid. 18/6, 19/2, 34/4 obręb 08, nr ewid. 34, 43/9, 54, 55/1 obręb 12, nr ewid. 1/3, 9/2, 14, 15, 17/1, 18/34, 19/21, 28, 29, 30/1, 30/4, 33, 34/2, 54, 60/4, 61, 68/4, 79, 97/1, 97/7, 104, 110, 114, 115, 148, 150, 198/4 obręb 11, nr ewid. 16, 17/1, 18/5, 18/8, 23/1 obręb 17, nr ewid. 3, 4, 7, 8 obręb 18 m. Złocieniec 2015-10-08 16:23:08
O b w i e s z c z e n i e B u r m i s t r z a Z ł o c i e ń c a z dnia 5 pażdziernika 2015 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Złocieniec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 pażdziernika 2015 roku 2015-10-07 11:31:05
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 15/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzania badania opinii klientów z jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. 2015-09-24 08:55:40
Analiza ankiet dot. badania opinii klienta za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 2015-09-24 08:54:05
Analiza ankiet dot. badania opinii klienta za okres od 07 maja do 31 lipca 2013 r. 2015-09-24 08:51:06
Analiza ankiet dot. badania opinii klienta za okres od 01 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2013 r. 2015-09-24 08:50:18
ANKIETA - badanie zadowolenia klienta - wersja doc 2015-09-24 08:49:07
ANKIETA - badanie zadowolenia klienta - wersja pdf 2015-09-24 08:48:44
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 25 września 2015 roku o numerach, granicach i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych gminy Złocieniec 2015-09-24 08:43:03
Druk zgłoszenia kandydatów do OKW 2015-09-24 08:41:23
ZARZĄDZENIE NR 122 /2015 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-09-24 08:40:00
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2015-09-24 08:36:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 127/2015 2015-09-23 13:44:10
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 43/11, 54, 97/1, 97/7, 119/1, 63, 34/2 obręb 11 m. Złocieniec 2015-09-17 16:19:54
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-17 08:01:06
Zgłoszenie zamaiaru głosowania korespondencyjnego 2015-09-17 07:59:51
Informacja o warunkach udzialu w glosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-09-17 07:58:40
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku ochrony przeciwpożarowej (remiza ochotniczej straży pożarnej) położonego na terenie działki nr ewid. 17 obręb 08 m. Złocieniec na pomieszczenia ochrony zdrowia (stacja pogotowia ratunkowego) 2015-09-16 17:02:34
Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-09-15 14:49:54
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej nie większej niż 1 km, budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości całkowitej nie większej niż 5,5 km (przy czym długość całkowita poza pasami drogowymi nie większa niż 1 km), przebudowie kolidujących sieci wodociągowych (niebędących rurociągami wodociągowym magistralnym oraz przewodami wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych), sieci gazowych, kablowych sieci elektroenergetycznych, sieci ciepłowniczych, sieci telekomunikacyjnych na terenie działek nr ewid. 18/6, 19/2, 34/4 obręb 08, nr ewid. 34, 43/9, 54, 55/1 obręb 12, nr ewid. 1/3, 9/2, 14, 15, 17/1, 18/34, 19/21, 28, 29, 30/1, 30/4, 33, 34/2, 54, 60/4, 61, 68/4, 79, 97/1, 97/7, 104, 110, 114, 115, 148, 150, 198/4 obręb 11, nr ewid. 16, 17/1, 18/5, 18/8, 23/1 obręb 17, nr ewid. 3, 4, 7, 8 obręb 18 m. Złocieniec 2015-09-14 17:05:03
Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego 2015-09-11 09:02:03
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec 2015-09-03 09:01:48
Obwieszczenie o opracowaniu karty informacyjnej: Główne założenia do projektu dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2020. - dokument stracił ważność 2015-09-02 13:59:34
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec - 28.08.2015 r. 2015-09-01 09:08:39
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-08-28 13:37:51
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-08-28 13:36:32
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie - dokument stracił ważność 2015-08-28 13:33:36
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku ochrony przeciwpożarowej (remiza ochotniczej straży pożarnej) położonego na terenie działki nr ewid. 17 obręb 08 m. Złocieniec na pomieszczenia ochrony zdrowia (stacja pogotowia ratunkowego) 2015-08-26 15:19:10
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działki nr ewid. 143/11, 54, 97/1, 97/7, 119/1, 63, 34/2 obręb 11 m. Złocieniec 2015-08-25 10:05:32
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych przy ul. Pyrzyckiej w Złocieńcu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2015-08-19 14:09:22
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki położonej przy ul. Świerkowej w Złocieńcu przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2015-08-19 14:06:04
Zarządzenia 2015-08-14 11:00:06
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działki nr ewid. 146/1 obręb 06 m. Złocieniec 2015-08-06 12:22:00
Segregujesz - zyskujesz - Ulotka 215 2015-07-24 13:02:53
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-07-24 12:58:52
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 130/2015 o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, obsługującej ulicę Piaskową w Złocieńcu i odprowadzajacej wody opadowe do cieku Wąsawa na działce nr 9 obręb18 m. Złocieniec, stanowiącej teren zamknięty PKP S.A. 2015-07-16 13:59:27
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej placówki opiekuńczo ? wychowawczej wraz z schroniskiem dla zwierząt i obiektami towarzyszącymi oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zjazdu drogowego na terenie działek nr ewid. 70/1 i 8 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2015-07-10 09:42:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 94/2015 2015-07-09 14:49:22
Budowa oczyszczalni ścieków w Złocieńcu 2015-07-09 09:41:15
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2015-07-03 13:37:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 92/2015 2015-07-03 11:57:19
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działki nr ewid. 146/1 obręb 06 m. Złocieniec 2015-07-02 16:07:13
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej na terenie działek nr ewid. 43/11, 54, 97/1, 97/7, 119/1, 63, 34/2 obręb 11 m. Złocieniec 2015-07-02 15:54:21
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości całkowitej nie większej niż 1 km, budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości całkowitej poza pasami drogowymi nie większej niż 1 km, przebudowie kolidujących sieci wodociągowych (niebędących rurociągami wodociągowym magistralnym oraz przewodami wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych), sieci gazowych, kablowych sieci elektroenergetycznych, sieci ciepłowniczych, sieci telekomunikacyjnych na terenie działek nr ewid. 18/6, 19/2, 34/4 obręb 08, nr ewid. 34, 43/9, 54, 55/1 obręb 12, nr ewid. 1/3, 9/2, 14, 15, 17/1, 18/34, 19/21, 28, 29, 30/1, 30/4, 33, 34/2, 54, 60/4, 61, 68/4, 79, 97/1, 97/7, 104, 110, 114, 115, 148, 150, 198/4 obręb 11, nr ewid. 16, 17/1, 18/5, 18/8, 23/1 obręb 17, nr ewid. 3, 4, 7, 8 obręb 18 m. Złocieniec 2015-07-02 15:13:12
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku ochrony przeciwpożarowej (remiza ochotniczej straży pożarnej) położonego na terenie działki nr ewid. 17 obręb 08 m. Złocieniec na pomieszczenia ochrony zdrowia (stacja pogotowia ratunkowego) 2015-06-22 17:24:12
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej placówki opiekuńczo ? wychowawczej wraz z schroniskiem dla zwierząt i obiektami towarzyszącymi oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zjazdu drogowego na terenie działek nr ewid. 70/1 i 8 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2015-06-22 12:02:51
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej obsługującej ul. Piaskową w Złocieńcu i odprowadzającej wody opadowe do cieku Wąsawa dla zadania "Modernizacjia sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - Wodnik" na działce nr ewid. 9 obręb 18 m. Złocieniec 2015-06-16 15:48:13
Składane w 2015 roku 2015-06-09 07:52:24
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 113/20 położonej w Złocieńcu w obr. 16 przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2015-06-03 13:49:56
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych przy ul. Świerkowej w Złocieńcu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2015-06-03 13:42:48
Informacja Burmistrza Złocieńca o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 01.09.2015 r. 2015-06-03 11:52:52
Informacja Burmistrza Złocieńca o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 01.09.2015 r. 2015-06-03 11:52:15
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-06-02 13:59:56
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-06-02 13:58:21
Zgłoszenia kandydatów na ławników z Miasta i Gminy Złocieniec 2015-06-01 10:54:37
Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2015-05-29 09:45:29
Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kręta 2-6 w Złocieńcu 2015-05-29 09:39:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 74/2015 2015-05-29 09:33:32
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 176/2, 177, 176/3, 175, 194, 218 obręb 16 oraz nr ewid. 31/5, 26/15, 26/57, 26/32, 26/55 obręb 17 m. Złocieniec 2015-05-26 13:48:48
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 18/3, 18/6, 18/1 obręb 08 oraz nr ewid. 96/1, 95/30, 95/14, 95/33 obręb 11 m. Złocieniec 2015-05-26 13:46:08
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid. 95/14, 95/30, 84/2, 83/10, 83/28, 83/27 oraz 83/6 obręb 11 m. Złocieniec 2015-05-26 13:44:36
WYKAZ OSÓB/RODZIN, KTÓRYM PRZYDZIELONO LOKAL MIESZKALNY LUB DOKONANO ZAMIANY MIESZKAŃ 2015-05-26 12:26:15
LISTA ALFABETYCZNA OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA MIESZKANIE Z ZASOBÓW GMINY - stan 07.04.2015r. 2015-05-26 12:22:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: cz. dz. nr 50/164 w obrębie 12 i cz. dz. nr 25/2 w obrębie 08, m. Złocieniec 2015-05-21 10:11:01
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - Załączniki Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 66/2015 2015-05-21 10:03:06
Złocieniecki Ośrodek Kultury 2015-05-19 08:42:59
Osiągnięte przez gminę w 2014 roku poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2015-05-13 07:11:46
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 176/2, 177, 176/3, 175, 194, 218 obręb 16 oraz nr ewid. 31/5, 26/15, 26/57, 26/32, 26/55 obręb 17 m. Złocieniec 2015-05-05 15:21:00
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętymw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 18/3, 18/6, 18/1 obręb 08 oraz nr ewid. 96/1, 95/30, 95/14, 95/33 obręb 11 m. Złocieniec 2015-05-05 15:12:04
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętymw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid. 95/14, 95/30, 84/2, 83/10, 83/28, 83/27 oraz 83/6 obręb 11 m. Złocieniec 2015-05-05 15:09:31
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2014 r. 2015-04-30 09:27:20
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2015 2015-04-28 09:47:24
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2015 2015-04-21 14:36:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: cz.dz. nr 128/38 w obrębie 11, m. Złocieniec 2015-04-21 14:35:18
uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Lubieszewo" 2015-04-16 07:08:49
Rejestr umów 2015-04-14 11:26:54
Informacja o wynikach naboru w konkursie na stanowisko Dyrektora Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu 2015-04-10 22:58:10
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska do piłki koszykowej na terenie działki nr ewid. 139 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki siatkowej na terenie działki nr ewid. 175 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki nożnej na terenie działki nr ewid. 137 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-04-02 16:22:32
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV na terenie działek nr ewid. 126 i 278 obręb 06 oraz nr ewid. 7/1 obręb 07 m. Złocieniec 2015-04-02 15:50:54
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV wraz ze stacja trasformatorową kontenerową na terenie działek nr ewid. 50/164, 43/6 i 44/12 obręb 12 m. Złocieniec 2015-04-02 15:10:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: cz.dz. nr 16/5 i cz. dz. nr 9/2 położone w obrębie 11, m. Złocieniec 2015-03-31 14:37:16
Ogłoszenie o II przetargu - dzierżawa lokalu użytkowego położonego na części działki nr 492/2 na Wyspie Ostrów w obr. Cieczyno, gm. Złocieniec przeznaczonego pod działalność gastronomiczną 2015-03-26 09:11:35
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kręta 2-6 w Złocieńcu 2015-03-26 09:06:06
Ogłoszenie Burmistrza Złocienca w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Złocieniec w 2015 roku 2015-03-22 22:12:35
ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV na terenie działek nr ewid. 176/2, 177, 176/3, 175, 194, 218 obręb 16 oraz nr ewid. 31/5, 26/15, 26/57, 26/32, 26/55 obręb 17 m. Złocieniec 2015-03-18 16:08:34
ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajaćego na budowie kablowej sieci energoenergetycznej SN 15kV na terenie działek nr ewid. 18/3, 18/6, 18/1 obreb 08 oraz nr ewid. 96/1, 95/30, 95/14, 95/33 obręb 11 m. Złocieniec 2015-03-18 16:06:05
ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid. 95/14, 95/30, 84/2, 83/10, 83/28, 83/27, 83/6 obręb 11 m. Złocieniec 2015-03-18 16:02:22
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2015-03-17 15:26:19
Przedłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu - dokument stracił ważność 2015-03-13 13:42:45
Przedłużenie terminu składania wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu - dokument stracił ważność 2015-03-13 13:42:04
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV wraz ze stacja trasformatorową kontenerową na terenie działek nr ewid. 50/164, 43/6 i 44/12 obręb 12 m. Złocieniec 2015-03-11 14:04:53
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV na terenie działek nr ewid. 126 i 278 obręb 06 oraz nr ewid. 7/1 obręb 07 m. Złocieniec 2015-03-11 12:03:49
ogłoszenie zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska do piłki koszykowej na terenie działki nr ewid. 139 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki siatkowej na terenie działki nr ewid. 175 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki nożnej na terenie działki nr ewid. 137 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-03-10 15:06:04
Dzierżawa na CELE ROLNE 2015-03-03 14:24:31
Informacja o konsultacjach RZGW w Szczecinie - dokument stracił ważność 2015-03-02 12:29:32
Ogłoszenie o I przetargu - dzierżawa lokalu użytkowego położonego na części działki nr 492/2 na Wyspie Ostrów w obr. Cieczyno, gm. Złocieniec przeznaczonego pod działalność gastronomiczną 2015-02-27 11:21:14
UCHWAŁA Nr LI/416/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie Statutu gminy Złocieniec 2015-02-24 14:44:07
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2015-02-18 18:08:28
Informacja o przyznanych dotacji celowych z budżetu gminy Złocieniec na 2015 rok w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec 2015-02-18 10:42:30
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska do piłki koszykowej na terenie działki nr ewid. 139 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki siatkowej na terenie działki nr ewid. 175 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec, budowie boiska do piłki nożnej na terenie działki nr ewid. 137 obręb Stare Worowo gm. Złocieniec wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-02-13 15:56:43
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV na terenie działek nr ewid. 126 i 278 obręb 06 oraz nr ewid. 7/1 obręb 07 m. Złocieniec 2015-02-13 14:55:28
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV wraz ze stacja trasformatorową kontenerową na terenie działek nr ewid. 50/164, 43/6 i 44/12 obręb 12 m. Złocieniec 2015-02-13 13:17:17
informacja dot. zbierajacych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2015-02-13 08:14:34
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych- 20 marca 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-02-13 08:13:11
informacja dot. zbierajacych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2015-02-13 08:11:23
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych- 20 marca 2015 r. - dokument stracił ważność 2015-02-13 08:10:26
ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec. 2015-02-12 15:55:42
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2015-02-12 12:31:02
Informacja o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych z terenu gminy Złocieniec 2015-02-10 14:08:59
Rozpoczęcie kadencji 2014 - 2018 2015-01-29 11:04:31
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22, 47/21 oraz 48/2 obręb 12 m. Złocieniec 2015-01-20 14:54:27
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2015 2015-01-16 14:36:59
ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2015-01-15 20:23:29
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kręta 2-6 w Złocieńcu 2015-01-13 13:21:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: cz.dz. nr 492/2 i dz. nr 164/3 położone w obrębie Cieczyno 2015-01-13 12:18:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: cz.dz. nr 45/47, cz. dz. nr 45/65, cz. dz.45/70, cz. dz. nr 45/54, cz. dz 45/47 w obrębie 12. 2015-01-13 10:59:13
OGŁOSZENIE o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec 2015-01-07 14:53:44
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r. 2015-01-02 08:05:15
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r. 2015-01-02 08:04:23
Informacje o wyrobach zawierających azbest 2015 r. 2015-01-02 08:00:23
Harmonogramy odbioru odpadów w 2015 r. 2014-12-31 12:10:54
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22, 47/21 oraz 48/2 obręb 12 m. Złocieniec (ul. Generała Andersa) 2014-12-30 15:06:11
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-12-29 11:26:50
Wykaz gruntów Gminy Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne 2014-12-19 08:22:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 144/2014 2014-12-19 07:44:42
obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowaniej mocy elektrycznej do 100 kWp na budynku szkoły publicznej położonej na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie zewnetrznych instalacji elektrycznych na terenie działek nr ewid. 18/6, 17, 18/1, 21/2, 21/1, 18/3, 18/5, 22, 24/2, 10/32 obręb 08 m. Złocieniec 2014-12-15 14:37:06
Budżet Gminy Złocieniec 2015 2014-12-11 21:50:04
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032. 2014-12-10 15:00:08
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032. 2014-12-10 14:53:18
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złocieniec na lata 2014-2032. 2014-12-10 14:47:33
Strategia Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2025 2014-12-04 14:31:54
Zakończenie kadencji 2010 - 2014 2014-12-04 08:54:41
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku domu opieki społecznej, budowie pomieszczenia technicznego, budowie 2 podziemnych zbiorników na gaz płynny o objętości do 5 m3 każdy oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-11-27 16:03:14
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km oraz budowie kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22, 47/21 oraz 48/2 obręb 12 m. Złocieniec 2014-11-27 16:00:52
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 100 kWp na budynku szkoły publicznej położonej na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie zewnętrznych instalacji elektrycznych na terenie działek nr ewid. 18/6, 17, 18/1, 21/2, 21/1, 18/3, 18/5, 22, 24/2, 10/32 obręb 08 m. Złocieniec 2014-11-20 15:53:11
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku domu opieki społecznej, budowie pomieszczenia technicznego, budowie 2 podziemnych zbiorników na gaz płynny o objętości do 5 m3 każdy oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-11-07 09:09:16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-11-06 11:35:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-11-04 09:25:36
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kręta 2-6 w Złocieńcu 2014-10-31 12:43:38
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych na Wyspie Ostrów w obrębie Cieszyno gmina Złocieniec przeznaczonych pod budowę pensjonatów 2014-10-28 07:33:39
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2014-10-27 09:50:59
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-10-27 07:52:54
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-10-27 07:51:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 120/2014 2014-10-24 12:57:26
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 338/32, 337 oraz 277/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-10-17 11:43:42
OGŁOSZENIE w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu w załączeniu przedkładam zestawienie wniosków o przyznanie dotacji i oferty realizacji zadania w zakresie sportu. 2014-10-16 13:30:07
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Czaplineckiej przeznaczonej pod budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2014-10-15 12:29:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-10-14 14:33:43
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż udziału 1/3 części w działce nr 262/3 w obrebie Kosobudy zabudowanej budynkiem gospodarczym 2014-10-07 07:54:04
obwieszczenie o sprostowniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania ul. Czaplineckiej (droga krajowa nr 20) z ul. Kresowiaków w Złocieńcu na terenie działek nr ewid. 11/2 oraz 34/4 obręb 08 m. Złocieniec 2014-10-03 11:31:51
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działek nr ewid. 84/12, 55/2, 54/3 oraz 84/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-10-01 09:57:23
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 31, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 21/1 i 19 obręb 13 m. Złocieniec 2014-09-29 21:49:33
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 338/32, 337 oraz 277/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-09-26 14:09:07
obwieszczenie o sprostowaniu decyzji Burmistrza Złocieńca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2013 z dnia 29 stycznia 2014 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 63 oraz 81/4 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-09-26 13:55:58
Stworzenie przy ul. Piaskowej 4 w Złocieńcu PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH dla mieszkańców Gminy Złocieniec 2014-09-17 11:35:50
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2014-09-11 14:31:49
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży na cele mieszkaniowe- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 107/2014 2014-09-11 14:25:31
Oferta realizacji zadania publicznego - ratownictwo wodne - utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie gminy Złocieniec 2014-09-10 08:45:38
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działek nr ewid. 84/12, 55/2, 54/3 oraz 84/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-09-04 22:20:29
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 31, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 21/1 i 19 obręb 13 m. Złocieniec 2014-09-03 15:14:59
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku domu opieki społecznej, budowie pomieszczenia technicznego, montaż 2 zbiorników na gaz płynny o objętości do 7 m3 każdy oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-09-03 14:20:50
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 338/32, 337 oraz 277/1 obręb 06 m. Złocieniec 2014-09-02 14:37:36
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działek nr ewid. 50/145, 50/144, 50/141, 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22 i 47/21 obręb 12 m. Złocieniec 2014-08-27 14:43:49
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-08-26 09:25:23
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-08-26 09:24:14
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 29 obręb 17 m. Złocieniec 2014-08-22 08:20:47
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2014-08-21 16:00:55
OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. 2014-08-20 11:51:54
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 24/19 położonej w Złocieńcu przy ul. Piaskowej przeznaczonej pod działalność gospodarczą 2014-08-18 12:50:06
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) na terenie działki nr ewid. 28 obręb 11 m. Złocieniec 2014-08-14 09:57:36
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania ul. Czaplineckiej (droga krajowa nr 20) z ul. Kresowiaków w Złocieńcu na terenie działek nr ewid. 11/2 oraz 34/4 obręb 12 m. Złocieniec 2014-08-12 10:12:59
Analiza ankiet dot. badania opinii klienta za okres od 01 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2013 r. 2014-08-06 08:13:41
Inwentaryzacja azbestu (eternitu) - dokument stracił ważność 2014-08-04 13:24:23
Inwentaryzacja azbestu (eternitu) - dokument stracił ważność 2014-08-04 13:23:10
Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 roku 2014-08-04 13:15:30
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/145, 50/144, 50/141, 50/16, 49, 47/4, 47/23, 47/22 i 47/21 obręb 12 m. Złocieniec 2014-07-31 16:14:11
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 29 obręb 17 m. Złocieniec 2014-07-31 14:09:42
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/2014 2014-07-30 11:13:44
obieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych na terenie działki nr ewid. 50/192 obręb 12 m. Złocieniec 2014-07-29 15:14:56
Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży- załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2014 2014-07-21 10:24:15
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2014-07-21 10:19:33
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia dziennego domu samopomocy (Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny) na terenie działki nr ewid. 16 obręb 08 m. Złocieniec 2014-07-18 09:07:35
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania ul. Czaplineckiej (droga krajowa nr 20) z ul. Kresowiaków w Złocieńcu na terenie działek nr ewid. 11/2 oraz 34/4 obręb 12 m. Złocieniec 2014-07-16 15:24:33
RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO Z MIESZKAŃCAMI GMINY ZŁOCIENIEC W SPRAWIE ?STRATEGII ROZWOJU GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2015 ? 2025? ODBYTEGO W RAMACH PROJEKTU ?DIALOG OBYWATELSKI POWIATU DRAWSKIEGO? WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2014-07-09 08:01:05
Terminy selektywnej zbiórka odpadów komunalnych w II połowie 2014 r. 2014-07-07 09:40:29
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym oprowadzającym wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) na terenie działki nr ewid. 28 obręb 11 m. Złocieniec (ul. Połczyńska) 2014-07-02 15:10:50
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia dziennego domu samopomocy (Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny) na terenie działki nr ewid. 16 obręb 08 m. Złocieniec 2014-06-23 15:18:09
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Drawie w miejscowości Złocieniec w ciągu drogi powiatowej Nr 2043Z ul. S. Staszica wraz z odcinkami dojazdowymi na terenie działek nr ewid. 3, 1/3, 34/1, 6/13 oraz 35 obręb 11 m. Złocieniec 2014-06-23 11:33:40
Karta Dużej Rodziny - Informacje 2014-06-17 09:39:38
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek przedszkola na terenie działki nr ewid. 2/8 obręb 04 m. Złocieniec 2014-06-11 13:29:12
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż udziału 1/3 części w działce nr 262/3 w obrebie Kosobudy zabudowanej budynkiem gospodarczym 2014-06-10 09:20:08
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Aleja Piastów przeznaczonych pod budowę boksów garażowych 2014-06-10 09:15:22
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2014-06-10 07:47:35
Składane w 2014 roku 2014-06-09 11:55:50
Zmiana zagospodarowania terenu - zalesienie działki o nr ewid. 37 obr. Stawno o powierzchni 0,4147 ha stanowiącej pastwisko IV klasy 2014-06-05 13:33:08
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec 2014-06-04 14:28:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 73/2014 2014-06-04 10:49:18
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 44/12 położonej w Złocieńcu przy ul. Wyzwolenia przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2014-05-29 09:58:08
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegooraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-05-26 09:41:15
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegooraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-05-26 09:40:28
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek przedszkola na terenie działki nr ewid. 2/8 obręb 04 m. Złocieniec 2014-05-22 15:44:42
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2014-05-22 07:19:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 65/2014 2014-05-16 08:01:57
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec (ul. Generała Andersa) 2014-05-14 12:36:34
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek przedszkola na terenie działki nr ewid. 2/8 obręb 04 m. Złocieniec 2014-04-24 15:43:07
protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - "Lubieszewo" 2014-04-24 11:51:29
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych na Wyspie Ostrów w obrębie Cieszyno gmina Złocieniec przeznaczonych pod budowę pensjonatów 2014-04-23 13:53:05
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec 2014-04-17 16:04:04
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1 i 142 obręb 06 m. Złocieniec oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1, 142, 129/20, 144/1, 247/4, 247/5 i 139/4 obręb 06 m. Złocieniec 2014-04-16 11:19:47
Budowa osiedla mieszkaniowego ul. Dębowa i ul. Bukowa 2014-04-15 11:13:41
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 6 położonej w Złocieńcu przy ul. Brzozowej przeznaczonej pod zagospodarowanie zielenią z możliwością lokalizowania drobnych usług w zabudowie pawilonowej. 2014-04-15 08:17:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załączniki Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 50/2014 2014-04-11 08:30:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - lokal w budynku przychodni przy ul. Plac 650-lecia 1 2014-04-09 09:46:47
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2014-04-08 14:47:21
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Czaplineckiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2014-04-08 14:38:03
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki nr 5/83 położonej w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2014-04-08 14:36:36
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Aleja Piastów przeznaczonych pod budowę boksów garażowych 2014-04-08 14:33:48
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż udziału 1/3 części w działce nr 262/3 w obrebie Kosobudy zabudowanej budynkiem gospodarczym 2014-04-08 14:31:25
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Lubieszewo" 2014-04-08 07:14:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-04-07 14:29:01
Przebudowa mostu na rzece Drawa w m. Złocieniec w ciągu drogi powiatowej nr 2043Z w km 0+325 (ul. St. Staszica) 2014-04-03 08:38:23
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-04-02 10:10:11
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-04-02 10:07:46
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1 oraz 142 obręb 06 m. Złocieniec oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1, 142, 129/20, 144/1, 247/4, 247/5, 139/4 obręb 06 m. Złocieniec 2014-03-26 15:40:55
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Złocieniec w 2014 roku. 2014-03-21 12:04:09
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA URZĘDNICZE STANOWISKO informatyka (pełny etat) w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2014-03-20 15:06:05
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2014-03-20 13:26:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 36/2014 2014-03-19 11:56:34
Zaproszenie na spotkania dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Złocieniec. - dokument stracił ważność 2014-03-18 15:04:06
Zaproszenie na spotkania dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Złocieniec. - dokument stracił ważność 2014-03-18 15:03:23
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2014-03-18 12:31:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - budynki drewniane malej gastronomii na plaży Gęsia Łączka w obrębie Cieszyno 2014-03-17 13:13:11
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-03-13 15:07:51
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-03-13 15:03:21
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-03-10 09:16:21
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2014-03-10 09:15:44
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Drawie w miejscowości Złocieniec w ciągu drogi powiatowej Nr 2043Z - ul. S. Staszica wraz z odcinkami dojazdowymi na terenie działek nr ewid. 34/1, 3 oraz 1/3 obręb 11 m. Złocieniec 2014-03-06 15:40:44
ogłoszenie o podjęciu uchwały Nr XIX/172/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zminy miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, 3-go Pułku Piechoty oraz 5 Marca 2014-03-06 11:51:31
ogłoszenie o podjęciu uchwały Nr XXVIII/253/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Skrzyżowanie przy ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa". 2014-03-06 10:47:21
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu (organ prowadzący: Burmistrz Złocieńca) 2014-03-05 07:22:22
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1 oraz 142 obręb 06 m. Złocieniec oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 141, 139/2, 125/3, 139/1, 125/2, 130/1, 142, 129/20, 144/1, 247/4, 247/5, 139/4 obręb 06 m. Złocieniec (ul. Ogrodowa) 2014-02-28 13:58:30
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-02-28 11:51:05
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 - dokument stracił ważność 2014-02-28 11:37:35
Zbiórka przeterminowanych leków - dokument stracił ważność 2014-02-28 11:29:02
Zbiórka przeterminowanych leków - dokument stracił ważność 2014-02-28 11:25:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załączniki Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 24/2014 2014-02-24 13:27:15
Budowa stacji paliw z myjnią samochodową 2014-02-21 08:25:20
OGŁOSZENIE PGB Development Sp. z o.o. o chęci podjęcia współpracy z lokalnymi rolnikami, producentami rolnymi oraz z zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego w zakresie odbioru i zakupu surowców 2014-02-18 13:34:30
UCHWAŁA NR XXVIII/246/2012 2014-02-18 08:41:18
Uchwała Nr XXXIV/297/2013 2014-02-18 08:41:00
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec 2014-02-13 07:47:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 19/2014 2014-02-12 07:51:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - pomieszczenia w budynku przychodni przy ul. Plac 650-lecia 1 2014-02-12 07:50:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. nr 395/3 w obrębie Lubieszewo 2014-02-12 07:49:21
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2014-02-11 08:17:33
obwieszczenie o wszczęciu postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na rzece Drawie w miejscowości Złocieniec w ciągu publicznej drogi powiatowej Nr 2043Z - ul. S. Staszica wraz z odcinkami dojazdowymi na terenei działek nr ewid. 34/1, 3 oraz 1/3 obręb 11 m. Złocieniec 2014-02-06 08:41:13
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 2014-02-04 14:04:39
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2014 2014-02-04 14:02:20
Terminy zbiórki odpadów segregowanych - ulotka - styczeń 2014 2014-01-29 10:58:06
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 63 i 81/4 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-01-29 08:16:49
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2014-01-28 09:34:43
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2014-01-28 09:33:04
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Włókiennicza II" 2014-01-23 07:51:02
Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 rok 2014-01-22 08:35:19
OGŁOSZENIE o przyznanych kwot dotacji celowych z budżetu gminy Złocieniec na 2014 r. na podstawie złożonych wniosków / ofert w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu 2014-01-21 13:37:07
Burmistrz Złocieńca ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację wymienionych niżej zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec 2014-01-09 15:51:36
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE 2014-01-08 12:46:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. nr 50/164 w obrębie 12, cz.dz. nr 139/4 w obrębie 06 i cz. dz. nr 17/1 w obrębie 17 2014-01-08 09:13:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 1/2014 2014-01-08 09:10:58
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 63 i 81/4 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2014-01-07 10:52:29
I n f o r m a c j e o wyrobach zawierających azbes - dokument stracił ważność 2014-01-07 08:32:46
I n f o r m a c j e o wyrobach zawierających azbest - dokument stracił ważność 2014-01-07 08:32:02
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - dokument stracił ważność 2014-01-02 08:11:50
Informacja dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014r. 2013-12-23 11:22:20
ZAPROSZENIE do złożenia ofert na usługi specjalistyczne fizjoterapeutyczne dla jednej dorosłej osoby z terenu gminy Złocieniec, w ilości od 2 do 3 w tygodzniu dziennie, od poniedziałku do piątku 2013-12-20 13:37:58
OGŁOSZENIE o otwartych konkursach ofert, realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-12-20 10:51:35
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-12-13 11:03:27
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanaliazacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 63 i 81/4 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2013-12-12 12:33:41
Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ w Szczecinie - dokument stracił ważność 2013-12-10 11:59:42
Budżet Gminy Złocieniec 2014 2013-12-09 13:30:19
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-12-05 12:13:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 103/2013 2013-11-19 11:47:16
Spotkanie dot. opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski 2013-11-13 07:51:31
Oferta realizacji zadania publicznego: Ratownictwo wodne - podniesienie bezpieczeństwa wodnego na terenie gminy Złocieniec 2013-11-08 12:25:07
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu obrębów ewidencyjnych: Bobrowo, Stawno oraz Złocieniec - dokument stracił ważność 2013-11-05 13:58:49
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2013-11-04 09:32:37
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-10-22 14:15:08
Informacja o podmiotach odbierających odpady z terenu gminy Zlocieniec 2013-10-22 12:31:32
Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku 2013-10-22 12:20:09
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2013-10-22 12:18:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki przy ul. Bydgoskiej 2013-10-22 08:32:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 91/2013 2013-10-22 08:31:24
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC 2013-10-15 09:54:02
Wniosek złożony przez UKS "Szkwał" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu na zadanie publiczne pod nazwą: "Poprawa warunków uprawiania sportów wodnych - żeglarstwa przez zawodników Stowarzyszenia", tj. na remont pomostów nad jeziorem Siecino, Wyspa Ostrów w Cieszynie 2013-10-10 09:37:30
Wnioski - oferty klubów sportowych na realizację zadań publicznych związanych z organizacją zajęć sportowych - szkoleniem zawodników oraz ich udziałem w zawodach sportowych w 2014 r. 2013-10-10 09:28:41
Terminy zbiórki odpadów segregowanych 2013-10-01 13:20:42
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZŁOCIENIEC 2013-09-27 12:43:36
Wykaz gruntów gminy Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne 2013-09-18 12:49:36
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-09-18 10:40:59
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Podgórze przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-09-18 10:30:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. nr 50/164 w obrębie 12 miasta Złocieniec 2013-09-13 13:22:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 85/2013 2013-09-13 13:20:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 80/2013 2013-09-03 08:20:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki przy ul. Bydgoskiej i pod ustawienie pojemników na odzież używanąą 2013-09-03 08:19:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - pomieszczenia w budynku przychodni przy ul. Plac 650-lecia 1 2013-09-03 08:16:49
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2013-08-22 13:54:21
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych - dokument stracił ważność 2013-08-22 13:52:06
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Czaplineckiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-08-19 08:34:39
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-08-19 08:32:33
ogłoszenie o I przetargu na oddanie w uzytkowanie wieczyste działki położonej w Złocieńcu przy ul. Kosynierów przeznaczonej pod budowę farmy fotowoltaicznej 2013-08-19 08:30:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 76/2013 2013-08-19 08:27:38
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działki położonej w Złocieńcu przy ul. Piaskowej przeznaczonej na teren działalności gospodarczej 2013-08-13 14:00:49
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 5-go Marca 14 w Złocieńcu 2013-08-01 13:02:33
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 219/1 i 334 obręb 16 oraz 28/19 i 28/18 obręb 17 m. Złocieniec 2013-08-01 12:01:46
Ważne informacje dla posiadaczy PCB 2013-07-30 08:08:24
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 13/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2013-07-29 13:57:33
Burmistrz Złocieńca podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych planowanej inwestycji pn. "Przebudowa Targowiska Miejskiego z pawilonami handlowymi i straganami oraz budynkami zaplecza sanitarnego, śmietnika, parkingu i układu komunikacyjnego z podniesieniem poziomu nawierzchni, budowa sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zasilenia elektrycznego" przy ul. Kasztanowej w Złocieńcu 2013-07-27 03:14:09
Burmistrz Złocieńca podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych planowanego przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Maleszewo w Złocieńcu" 2013-07-27 03:12:28
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 23/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia operacyjnych celów jakości na 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN ? EN ISO 9001:2009 2013-07-24 13:45:28
obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - "Elektrownie wiatrowe w Darskowie" 2013-07-24 10:39:01
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - ULOTKA 2013-07-23 12:45:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz. dz. nr 10/4 w obrębie 11 miasta Złocieniec 2013-07-09 14:53:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załączniki Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 62/2013 2013-07-09 14:51:27
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 219/1 i 334 obreb 16 m. Złocieniec oraz 28/19 i 28/18 obręb 17 m. Złocieniec 2013-07-09 09:49:02
Wykaz gruntów gminy Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne 2013-07-08 14:43:36
Spotkanie dot. opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski 2013-07-05 12:43:12
Oferta realizacji zadania publicznego: krajoznawczo - turystyczna wycieczka dla dzieci i młodzieży w okresie od 06-14.07.2013 2013-06-26 18:21:21
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku - dobudowa skrzydała wraz z łącznikiem do istniejącego budynku na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2013-06-26 09:20:14
Składane w 2013 roku 2013-06-20 14:29:18
ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-06-19 09:00:32
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Kresowiaków przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-06-14 07:52:22
obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie działek nr ewid. 80, 86, 111/3, 127/3, 127/4 oraz 151 obręb Stawno gm. Złocieniec 2013-06-13 15:38:49
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 219/1 i 334 obręb 16 oraz 28/19 i 28/18 obręb 17 m. Złocieniec 2013-06-12 14:27:41
Wykaz gruntów gminy Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne 2013-06-07 13:34:37
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 20/1, 19, 21/1, 23/1, 23/3, 23/4, 23/5, 23/8, 23/9, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/18, 23/19, 23/22, 31 obręb 13 m. Złocieniec 2013-06-07 07:38:22
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Domu Opieki Społecznej w Darskowie położonego na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2013-06-06 16:15:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 52/2013 2013-06-06 14:36:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 51/2013 2013-06-05 10:37:39
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek położonych w Złocieńcu przy ul. Czaplineckiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2013-06-04 09:01:40
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 2013-05-31 16:37:56
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego 2013-05-31 16:37:35
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego 2013-05-31 16:37:14
Sporządzenie testamentu allograficznego 2013-05-31 16:36:55
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa 2013-05-31 16:36:34
Zgłoszenie urodzenia dziecka 2013-05-31 16:36:14
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym, sporządzenie aktu małżeństwa przed duchownym 2013-05-31 16:35:55
Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego 2013-05-31 16:35:35
Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego 2013-05-31 16:35:16
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych 2013-05-31 16:34:56
Rejestracja zgonu 2013-05-31 16:34:37
Postępowanie w sprawie uznania wyroku rozwodowego orzeczonego po 01 maja 2004 r. w państwach UE 2013-05-31 16:34:16
Postępowanie w sprawie powrotu do nazwiska noszonego przed zawarcie małżeństwa 2013-05-31 16:33:58
Postępowanie w sprawie nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie 2013-05-31 16:33:38
Postępowanie w sprawie nadania dziecku nazwiska męża matki 2013-05-31 16:33:16
Postępowanie w sprawie dokonania zmiany imienia dziecku w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia 2013-05-31 16:32:56
Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2013-05-31 16:32:33
Zmiana imienia i nazwiska 2013-05-31 16:26:19
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca 2013-05-31 16:19:10
Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa za granicą 2013-05-31 16:00:18
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 5/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu. 2013-05-31 14:13:11
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 4/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Zespołu Sterującego ds. Wewnętrznego Zapewnienia Jakości w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu. 2013-05-31 14:11:01
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 3 /2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu. 2013-05-31 14:10:18
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 2/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia wdrażania procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu. 2013-05-31 14:09:41
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 16/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie procedury tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu. 2013-05-31 14:06:31
Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy 2013-05-31 14:00:17
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 18/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu. 2013-05-31 13:59:39
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 17/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania Administratora ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2013-05-31 13:58:55
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 15/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzania badania opinii klientów z jakości usług świadczonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. 2013-05-31 13:57:14
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 2013-05-31 13:56:03
Wydanie dowodu osobistego 2013-05-31 13:50:51
Załącznik Nr 3 do Księgi Jakości 2013-05-31 13:44:57
Załącznik Nr 2 do Księgi Jakości 2013-05-31 13:44:18
Załącznik Nr 1 do Księgi Jakości 2013-05-31 13:43:39
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego 2013-05-31 13:43:23
Księga Jakości Urzędu Miejskiego w Złocieńcu 2013-05-31 13:42:49
Ps-04 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 2013-05-31 13:31:19
Ps-03 Działania korygujące i zapobiegawcze 2013-05-31 13:30:55
Ps-02 Audity Wewnętrzne 2013-05-31 13:30:32
Ps-01 Nadzór nad dokumentami i zapisami 2013-05-31 13:30:08
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące 2013-05-31 13:26:07
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2013-05-31 13:14:40
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego 2013-05-31 13:00:14
Postępowanie w sprawie zawiadomienia o organizowaniu zgromadzenia publicznego 2013-05-31 12:55:36
Wpis do rejestru wyborców 2013-05-31 12:44:43
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 2013-05-31 12:39:50
Przyznawanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2013-05-31 12:26:21
Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli,niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych gimnazjów 2013-05-31 12:20:26
Udzielanie dotacji na zadania własne gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu 2013-05-31 12:15:51
Udzielanie dotacji na zadania w otwartych konkursach ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury 2013-05-31 12:08:09
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu do najbliższego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka, zapewniającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 2013-05-31 12:02:29
Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych 2013-05-31 11:54:40
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 2013-05-31 11:46:14
Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych 2013-05-31 11:39:22
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2013-05-31 11:00:32
Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2013-05-31 10:44:16
Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 2013-05-31 10:37:22
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2013-05-31 10:29:52
Krajowy transport osób- zezwolenie na regularne przewozy osób 2013-05-31 10:22:57
Krajowy transport drogowy osób - zezwolenie na przewozy regularne specjalne 2013-05-31 10:15:34
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 2013-05-30 23:11:55
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 2013-05-29 08:16:12
Sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2013-05-29 07:42:59
Sporządzanie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-05-29 07:38:05
Wypis lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2013-05-29 07:25:59
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 2013-05-29 07:17:01
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-05-28 14:52:29
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2013-05-28 14:34:16
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - postępowanie wszczynane z urzędu 2013-05-28 14:19:17
Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości 2013-05-28 14:09:23
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na terenie gminy 2013-05-28 14:01:46
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy najmu czy dzierżawy nieruchomości 2013-05-28 13:22:52
Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym 2013-05-28 13:18:17
Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2013-05-28 13:12:58
Postępowanie w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego 2013-05-28 13:08:40
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-05-28 10:28:10
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2013-05-28 09:47:56
Rozgraniczenie nieruchomości 2013-05-28 09:37:21
Podział nieruchomości 2013-05-28 09:31:44
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2013-05-28 09:23:45
Ustalenie numeru porządkowego (adresu) nieruchomości 2013-05-28 09:05:32
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie 2013-05-28 08:41:45
Wpis o umieszczenie w wykazie kąpielisk 2013-05-28 08:24:35
Przyjmowanie skarg i wniosków 2013-05-28 08:18:28
Sporządzenie testamentu w urzędzie gminy 2013-05-28 08:12:53
Postępowanie w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowego 2013-05-28 08:07:09
Przydział lokalu mieszkalnego komunalnego / socjalnego 2013-05-28 07:08:03
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2013-05-28 06:57:42
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 2013-05-27 14:41:06
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2013-05-27 14:21:41
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami 2013-05-27 14:03:50
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-05-27 13:56:55
Postępowanie w sprawie przyjmowania od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokościach opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-05-27 12:48:09
Decyzja na zezwolenie w sprawie lokalizacji wjazdu, zjazdu 2013-05-27 12:31:36
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2013-05-27 12:27:13
Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej 2013-05-27 10:48:38
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku leśnego - osoby prawne 2013-05-27 10:43:52
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych 2013-05-27 10:33:04
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości - osoby prawne 2013-05-27 09:49:20
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - osoby fizyczne 2013-05-27 09:19:57
Postępowanie podatkowe w sprawie podatku rolnego - osoby prawne 2013-05-27 08:03:33
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 2013-05-27 07:35:18
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2013-05-24 13:39:57
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego 2013-05-24 13:31:15
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 2013-05-24 13:20:11
Postępowanie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników 2013-05-24 11:55:06
Postępowanie w sprawie zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców 2013-05-24 11:31:42
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej (pełny etat) w Referacie gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2013-05-23 10:56:11
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pełny etat) w Referacie finansów i budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2013-05-23 10:53:52
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 5-go Marca 14 w Złocieńcu 2013-05-23 08:54:45
zmiana miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec 2013-05-20 09:44:21
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 20/1, 19, 21/1, 23/1, 23/3, 23/4, 23/5, 23/8, 23/9, 23/12, 13/13, 23/14, 23/15, 23/18, 23/19, 23/22, 31 obręb 13 m. Złocieniec 2013-05-20 09:09:04
Wpis do rejestru działalności regulowanej -stan na 08.05.2013 r. 2013-05-16 12:20:36
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 13/2013 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2013-05-06 10:07:38
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2013-04-29 07:16:11
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr ewid. 20/1, 19, 21/1, 23/1, 23/3, 23/4, 23/5, 23/8, 23/9, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/18, 23/19, 23/22, 31 obręb 13 m. Złocieniec 2013-04-25 15:02:01
obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie wewnętrznej linii zasilajacej na terenie działek nr ewid. 80, 86, 111/3, 127/3, 127/4 oraz 151 obreb Stawno gm. Złocieniec 2013-04-24 15:03:15
Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia pn. Zakład Przetwórstwa Ryb w Złocieńcu 2013-04-09 10:20:48
AZBEST 2013-03-19 12:29:04
AZBEST 2013-03-19 12:23:42
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego gminy Złocieniec - "Włókiennicza II" 2013-03-06 08:52:24
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu (organ prowadzący: Burmistrz Złocieńca) 2013-03-05 09:37:21
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 2013-03-04 10:26:04
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ZADANIE Z OCHRONY ZABYTKÓW PORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH W CELU WYKONANIA SKANOWANIA TERENU RUIN ZAMKU 2013-03-04 10:10:46
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SEKRETARKI w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocieńcu 2013-02-21 07:05:04
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2013-02-12 14:47:14
Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dniem 31.12.2012r. 2013-02-12 08:45:54
INFORMACJA o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. inwestycji i utrzymania infrastruktury komunalnej (pełny etat) w Referacie gospodarki komunalnej i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2013-02-06 21:48:28
INFORMACJA o wyniku naboru na urzędnicze stanowisko ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej (pełny etat) w Referacie strategii, rozwoju gospodarczego i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2013-02-06 21:47:31
Informacja o wyniku postępowania konkursu na stanowisko urzędnicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego w Złocieńcu 2013-01-29 14:43:36
AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI 2013-01-29 14:39:04
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2013-01-24 21:32:22
Ogłoszenie o o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środ. przedsięwzięcia pn Budowa dróg i sieci deszczowej - ul. Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu 2013-01-14 14:32:33
obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwstycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 2/6, 2/3 i 1 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 28 obręb 11 m. Złocieniec 2013-01-11 08:23:33
Zarządzenia Burmistrza MiG Złocieniec z roku 2009 2013-01-04 09:15:27
obwieszczenie w sprawie wydania zmiany decyzji Nr 16/2011 z dnia 09 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN (15 kV) wraz z kanalizacją kablową na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo gm. Złocieniec, nr ewid. 4 obreb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obreb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obręb 05 m. Złocieniec 2012-12-27 15:43:50
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Złocieniec ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej o długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 2/6, 2/3 i 1 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie drogi publicznej o długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 28 obręb 11 m. Złocieniec. - dokument stracił ważność 2012-12-24 09:13:34
protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - dz. nr 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec 2012-12-21 08:06:38
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji nr 16/2011 z dnia 09 lutego 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN (15kV) wraz z kanalizacją kablową na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo gm. Złocieniec, nr ewid. 4 obręb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obręb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obręb 05 m. Złocieniec 2012-12-07 11:38:22
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrznnego gminy Złocieniec - dz. nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obreb 12 m. Złocieniec 2012-12-03 07:59:33
obwieszczenie o wszczęciu postępownia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizcji deszczowej o długosci do 1 km na terenie działek nr ewid. 2/6, 2/3 i 1 obręb 08 m. Złocieniec oraz budowie drogi publicznej o długosci do 1 km na terenie działki nr ewid. 28 obreb 11 m. Złocieniec 2012-11-29 15:14:36
Budżet Gminy Złocieniec 2013 2012-11-27 13:33:43
Protokół z II etapu postępowania konkursowego na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Przedszkolu w Złocieńcu ul. Okrzei 4 2012-11-26 14:34:14
Dyrektor Przedszkola w Złocieńcu OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE główny księgowy 1/2 etatu 2012-11-14 15:31:10
obwieszczenie o wszczeciu postępownia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN (45kV) wraz z kanalizacją kablowa na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo gm. Złocieniec, nr ewid. 4 obręb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obręb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obręb 15 m. Złocieniec - dokument stracił ważność 2012-11-14 13:16:38
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych 2012-11-09 13:01:24
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych 2012-11-09 13:00:33
Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2012-09-26 07:18:18
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek 94/2, 271, 270/3 oraz 272/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-09-18 08:56:50
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego (zastawki) na rowie melioracyjnym przeciwdziałającemu obniżeniu wód gruntowych rezerwatu przyrody ?Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały? na terenie działki nr ewid. 164/2 obręb Cieszyno gm. Złocieniec 2012-09-07 09:31:27
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek 94/2, 271, 270/3 oraz 272/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-08-29 14:16:10
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego (zastawki) na rowie melioracyjnym przeciwdziałającemu obniżeniu wód gruntowych rezerwatu przyrody Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały na terenie działki nr ewid. 164/2 obręb Cieszyno gm. Złocieniec 2012-08-20 09:19:15
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami i przepompowniami na terenie działki nr ewid. 75/3 obręb Stawno gm. Złocieniec 2012-08-20 07:03:29
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek 94/2, 271, 270/3 oraz 272/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-08-03 14:27:06
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr ewid. 50/24, 50/38, 50/33, 50/141, 50/144, 50/145, 50/15, 50/168, 50/16, 49 obręb 12 oraz 31, 23/1, 21/1, 19, 20/1 obręb 13 m. Złocieniec 2012-08-03 10:52:09
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami i przepompowniami na terenie działki nr ewid. 75/3 obręb Stawno gm. Złocieniec 2012-07-31 14:58:11
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego (zastawki) na rowie melioracyjnym przeciwdziałającemu obniżeniu wód gruntowych rezerwatu przyrody ?Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały? na terenie działki nr ewid. 164/2 obręb Cieszyno gm. Złocieniec 2012-07-25 15:05:17
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem magistralnym wodociągowym) wraz z przyłączami, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21 oraz 17 obręb 14 m. Złocieniec 2012-07-20 07:18:15
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr ewid. 50/24, 50/38, 50/33, 50/141, 50/144, 50/145, 50/15, 50/168, 50/16, 49 obręb 12 oraz 31, 23/1, 21/1, 19, 20/1 obręb 13 m. Złocieniec. 2012-07-17 08:57:58
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym lub przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami i przepompowniami na terenie dzialki nr ewid. 75/3 obręb Stawno gm. Złocieniec 2012-07-10 08:37:54
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem magistralnym wodociągowym) wraz z przyłączami, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21 oraz 17 obreb 14 m. Złocieniec 2012-07-03 15:05:00
ogłoszenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/2011 z dnia 27 października 2011 r. dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami i przepompownią oraz budowie sieci wodociągowej w miejscowości Stawno gm. Złocieniec 2012-07-03 15:01:36
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr ewid. 50/24, 50/38, 50/33, 50/141, 50/144, 50/145, 50/15, 50/168, 50/16, 49 obręb 12 oraz 31, 23/1, 21/1, 19, 20/1 obręb 13 m. Złocieniec 2012-06-22 14:17:50
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi oraz odcinka kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 25/16, 28/17, 28/18, 28/19 oraz 29 obreb 17 m. Złocieniec. 2012-06-18 12:14:53
miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - "Ulica Czaplinecka" 2012-06-05 14:53:14
miejscowy plan zagospodarownia przestrznnego gminy Złocieniec - "Zamkowa" 2012-06-05 14:49:59
zawiadomieniu o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19 oraz 29 obręb 17 m. Złociniec 2012-05-29 14:31:42
Składane w 2012 roku 2012-05-25 12:50:48
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej dlugosci nie wiekszej niż 1 km, odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długosci nie większej niż 1 km na terenie działek nr ewid. 113/18, 270, 271, 94/2 oraz 113/7 obręb 16 m. Złocieniec 2012-05-18 12:22:45
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłaczami, odcinaka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km wraz z przyłączami na terenie działek nr ewid. 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 17, 30/17, 30/13, 30/23, 30/22 obreb 14 oraz nr ewid. nr ewid. 41/1 i 41/2 obręb 15 m. Zlociniec, przepompowni na terenie działki nr ewid. 30/22 obreb 14 m. Złociniec 2012-05-09 10:49:04
Informacja 2012-05-08 10:37:06
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym lub przewodem wodociągowym magistralnym) wraz z przyłaczami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi oraz odcinak sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek nr ewid. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19 oraz 29 obręb 17 m. Złocieniec 2012-05-04 11:38:13
ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości nie większej niż 1 km, odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie większej niż 1 km na terenie działek nr ewid. 113/18, 270, 271, 94/2 oraz 113/7 obreb 16 m. Złocieniec 2012-04-25 13:27:53
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 288, 154 oraz 219/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-04-25 07:15:41
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Złocieniec - działki nr ewid. 40/36, 40/53, 40/55 oraz 40/56 obręb 12 m. Złocieniec 2012-04-12 07:27:05
obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości nie większej niż 1 km, odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem lub przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie większej niż 1 km na terenie działek nr ewid. 113/18, 270, 271, 94/2 oraz 113/7 obręb 16 m. Złocieniec 2012-04-03 09:59:04
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociagowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej dlugosci do 1 km na terenie dzialek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec 2012-04-02 13:20:38
Zbiórka zużytego sprzętu i odpadów wielkogabarytowych 2012-03-28 14:02:08
protokól z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złociniec - "Ulica Czaplinecka" 2012-03-20 14:58:04
NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Referacie Finansów i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 2012-03-17 21:22:55
BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO dyrektora samorządowej jednostki budżetowej - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu, ul. Czaplinecka 3 2012-03-13 23:52:54
ogłoszenie o zawiadomieniu o zakończeniu postępowania dowodowego w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na terenie działek nr ewid. 288, 154 oraz 219/1 obręb 16 m. Złociniec 2012-03-09 10:21:03
ogłoszenie o zawiadomieniu o zakończeniu postępowania dowodowego w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o calkowitej długosci do 1 km na terenie dzialek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złociniec 2012-03-09 09:12:34
INFORMACJA o naborze na urzędnicze stanowisko referent ds. księgowości w Przedszkolu w Złocieńcu ul. Okrzei 4 2012-02-20 08:57:49
ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego gminy Złociniec - "Ulica Czaplinecka" 2012-02-20 07:09:30
ogłoszenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na terenie działek nr ewid. 288, 154 oraz 219/1 obręb 16 m. Złocieniec 2012-02-17 12:14:24
ogłoszenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej (niebędącej rurociągiem wodociągowym magistralnym oraz przewodem wodociągowym magistralnym) oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości do 1 km na terenie działek nr ewid. 47/21, 47/22, 47/23, 47/4, 49 oraz 50/16 obręb 12 m. Złocieniec 2012-02-16 16:12:43
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie doziemnej linii kablowej SN (15kV) wraz z kanalizacją kablową na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo gm. Złocieniec, nr ewid. 4 obręb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obręb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obręb 05 m. Złociniec 2012-02-09 15:08:06
Zbiórka przeterminowanych leków w gm. Złocieniec 2012-02-09 09:46:50
Deklaracje podatkowe 2012 2012-01-26 11:48:40
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie doziemnej linii kablowej SN (15kV) wraz z kanalizacją kablową na terenie działek nr ewid. 83/15 obręb Darskowo, nr ewid. 4 obręb 02, nr ewid. 126, 122/1, 121, 95, 93, 91/4, 87, 4 obreb 06, nr ewid. 14, 2, 3, 16 obreb 05 m. Złociniec 2012-01-24 13:15:52
ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 34/1, 8/3, 7/1 oraz 8/4 obreb 11 m. Złociniec 2012-01-17 10:30:31
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2012-01-13 10:14:01
ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci wodociągowej i systemu melioracji (zmiana przebiegu trasy) na terenie dzialki nr ewid. 81/28 obreb Darskowo gm. Złociniec 2012-01-11 07:56:12
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec 2012-01-10 14:14:21
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na terenie działek nr eiwd. 140/1 oraz 139/5 obręb Cieszyno gm. Złociniec 2012-01-10 13:52:09
INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest 2012-01-05 15:10:34
ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci gazowej niskiego cisnienia na terenie działek nr ewid. 34/1, 8/3, 7/1 oraz 8/4 obreb 11 m. Złocieniec 2012-01-02 12:37:38
ogłoszenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemniej linii kablowej SN (15kV) wraz z kanalizacją kablowej w obrebie Darskowo oraz w obrębie 02, 06, 05 miasta Złociniec 2011-12-30 12:43:36
ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Parking przy ul. Włókienniczej" 2011-12-29 07:35:14
ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złocieniec dla terenu ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Władysława Sikorskiego, Wolności, Kreta w miejscowości Złocieniec w obrębie ewidencyjnym nr 11 m. Złocieniec 2011-12-29 07:33:44
ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek położonych w obrębie 08 m. Złociniec 2011-12-29 07:19:32
zawiadomienie o zakonczeniu postępowania dowodowego - budowa sieci wodociagowej i systemu melioracji (zmiana przebiegu trasy) na terenie działki nr ewid. 81/28 ob. Darskowo 2011-12-28 07:30:59
Budżet Gminy Złocieniec 2012 2011-11-22 13:11:19
INFORMACJE DLA OKW 2011-09-21 11:00:27
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2011-09-12 11:26:52
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2011-09-12 11:23:18
OPROGRAMOWANIE WYBORCZE 2011-09-07 08:29:03
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy elektroenergetycznej lini kablowej 0,4 kV 2011-06-09 13:51:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowe biogazowni 2011-06-09 13:43:19
Składane w 2011 roku 2011-05-16 13:22:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi do wytwarzania biogazu rolniczego, jako paliwa napędowego silnika wytwarzającego prąd elektryczny o mocy 999 kW 2011-05-13 08:35:58
INFORMACJA o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. utrzymania infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2011-05-06 12:21:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2011-05-05 14:06:57
DEKLARACJE PODATKOWE 2011 2011-04-22 08:59:34
Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie biogazowni 2011-04-22 07:35:31
ogłoszenie o wydaniu decyzji - przebudowa wewnętrznych dróg leśnych 2011-03-29 13:31:40
Informacja dla użytkowników wieczystych 2011-02-09 11:14:05
D E C Y Z J A o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu kontenera technologicznego wraz z urządzeniami teletechnicznymi 2011-01-17 08:31:45
I N F O R M A C J A o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są w szczególności materiały budowlane zawierające azbest 2011-01-07 09:38:07
Informacja o zbiórkach na terenie gminy Złocieniec zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2011 roku 2011-01-07 09:32:02
Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu kontenera technologicznego wraz z urządzeniami teletechnicznymi 2010-12-23 09:53:58
Budżet Gminy Złocieniec 2011 2010-12-13 13:59:35
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-09 14:32:13
Zakończenie kadencji 2006 - 2010 2010-11-30 07:03:11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - "Zamkowa" 2010-11-10 13:31:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia 2010-11-10 13:24:36
ORGANY WYBORCZE 2010-10-26 10:20:11
OBWIESZCZENIA 2010-10-26 10:16:50
WAŻNE INFORMACJE 2010-10-26 10:15:52
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oswietlenia drogowego wraz z montazem słupów oswietleniowych ul Kasztanowa 2010-09-15 16:17:55
w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej w miejscowości Stare Worowo 2010-09-15 14:48:21
w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej w miejscowości Cieszyno 2010-09-15 14:44:54
w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej w miejscowości Warniłęg 2010-09-15 14:36:45
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektromagnetycznej sieci kablowej średniego i niskiego napięcia oraz budowie kontenerowej stacji stacji transformatorowej 2010-09-15 14:32:13
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika na terenie działki nr 336/10 2010-09-15 14:13:06
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego ul. Kasztanowa 2010-09-15 14:08:53
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oswietlenia drogowego ul. Prusa 2010-09-15 14:01:42
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegajacego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej w Darskowie 2010-09-15 06:48:17
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegajacego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej w Bobrowie 2010-09-15 06:47:39
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia polegajacego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostepowej 2010-09-15 06:46:47
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2010-09-15 06:44:09
INFORMACJA o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Referacie Fina nsów i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2010-09-01 21:20:30
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych - Warniłęg gm. Złocieniec 2010-08-16 07:26:11
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych ul. Kasztanowa 2010-08-16 07:24:23
W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oświetleniowych - ul. Monte Cassino 2010-08-16 07:23:06
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej 2010-08-16 07:19:37
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Referacie gospodarki komunalnej i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2010-08-13 14:36:10
Obwieszczenie w sprawie przebudowy dróg dojazdowych do targowiska i kompleksów garażowych w Złocieńcu 2010-07-30 13:56:36
Obwieszczenie w sprawie przebudowy ulicy Kasztanowej w miejscowości Złocieniec 2010-07-30 13:56:14
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy 2010-07-30 13:55:12
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2010-07-30 13:54:21
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i transportu nieczystości ciekłych 2010-07-30 13:53:18
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 2010-07-30 13:51:41
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej 2010-07-28 14:05:41
UCHWAŁA NR LII/369/2010 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec. 2010-07-20 07:30:22
UCHWAŁA NR XXXVII/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec. 2010-07-20 07:29:12
UCHWAŁA NR XXIV/223/2009 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec. 2010-07-20 07:28:05
UCHWAŁA NR X/70/2007 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec. 2010-07-20 07:26:43
UCHWAŁA Nr XXXVIII/256/2005 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu gminy Złocieniec. 2010-07-20 07:25:16
UCHWAŁA Nr XXI/176/2004 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie gminy Złocieniec. 2010-07-20 07:21:46
UCHWAŁA Nr XVI/148/2004 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie gminy Złocieniec. 2010-07-20 07:19:40
UCHWAŁA Nr IX/80/2003 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu gminy Złocieniec. 2010-07-20 07:12:47
Statut gminy Złocieniec - tekst ujednolicony - UCHWAŁA Nr IX/80/2003 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 26 czerwca 2003 r. 2010-07-20 07:10:33
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej na terenie działek nr ewid. 14/1, 3/4, 3/3, 120, 13, 21/1, 21/7, 21/4, 30/4, 30/2, 94/5, 8, 7, 349, 62, 361, 362, 363, 70/1, 70/2, 33, 47, 116/2 obręb Bobrowo gm. Złocieniec 2010-07-12 10:20:17
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej na terenie działek nr ewid. 217/2, 234, 230, 237/1, 217/1, 231, 238/1, 242/2, 242/3 obręb Rzęśnica gm. Złocieniec oraz 288/2, 286, 285, 284, 336, 276/1, 276/2, 277, 262/10, 144/2, 251, 229/4, 229/5, 227/1, 223, 208, 207/4, 201/7, 201/6, 201/5, 334, 200/1, 199/1, 186/3, 161/2, 169/4, 171, 264 obręb Kosobudy 2010-07-12 07:50:40
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej telekomunikacyjnej sieci dostępowej na terenie działek nr ewid. 100/3, 63, 53, 78/2, 82 obręb Darskowo gm. Złocieniec 2010-07-12 07:48:46
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARKI SZKOLNEJ Gimnazjum nr 2 im. gen. Wł. Sikorskiego w Złocieńcu 2010-07-12 07:03:45
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. obsługi funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu 2010-07-07 19:38:40
składane w 2010 roku 2010-06-25 07:50:09
Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej nr 1 w Złocieńcu. 2010-06-23 08:25:59
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej, budowie odcinków linii kablowej podziemnej 15 kV oraz budowie odcinków linii kablowej podziemnej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 2010-06-21 10:30:27
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni płyty rynku miejskiego i przebudowie nawierzchntprzyległych ulic 2010-06-21 10:29:30
Informacja o wszczęciu postępowanie przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowie dróg dojazdowych do targowiska i kompleksów garażowych w Złocieńcu ul. Kasztanowa 2010-06-17 11:09:10
postanowienia dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Energetyczny Drawsko Pomorskie 2010-05-25 08:35:20
budowie chodnika o szerokości 1,5 m na terenie działek nr ewid. 4/92 oraz 349 obręb Bobrowo gm. Złocieniec wraz z budową wjazdów drogowych z przyległych nieruchomości na drogę publiczna oraz budowie miejsca postoju na terenie części działki 2010-05-20 07:56:18
budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowie odcinków linii kablowej podziemnej 15 kV oraz budowie odcinków linii kablowej podziemnej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na terenie działek nr 23/18 i 28 obręb 11 m. Złocieniec 2010-05-20 07:55:08
budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowie odcinków linii kablowej podziemnej 15 kV oraz budowie odcinków linii kablowej podziemnej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 2010-05-20 07:53:04
Informacja o wynikach naboru na stanowisko obsługi - kierowca w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu 2010-05-13 13:17:59
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika o szerokości 1,5 m 2010-04-02 12:32:07
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika o szerokości 1,5 m w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bobrowo 2010-03-19 07:58:25
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/A 2010-03-09 11:31:52
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM ZL-1/B 2010-03-09 11:30:46
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1/A 2010-03-09 11:27:01
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZN-1/B 2010-03-09 11:25:22
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1/A 2010-03-09 11:24:20
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM ZR-1/B 2010-03-09 11:23:03
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1 2010-03-09 11:21:59
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 2010-03-09 11:21:05
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 2010-03-09 11:20:09
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IN-1 2010-03-09 11:19:27
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO IR-1 2010-03-09 11:18:48
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO IL-1 2010-03-09 11:17:57
Druki oświadczeń majątkowych 2010-03-09 10:49:16
OGŁOSZENIE Burmistrza Złocieńca o zaproszeniu usługodawców do zło?enia ofert na usługi audytu wewnętrznego w gminie Złocieniec w 2010 r. 2010-03-08 07:03:44
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci napowietrznej 15 kV 2010-03-02 11:42:53
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV 2010-03-02 11:42:10
Informacja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV 2010-02-17 07:03:21
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku garażowego do budynku Straży Pożarnej 2010-02-17 06:59:49
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku garażowego do budynku Straży Pożarnej 2010-02-17 06:59:46
Lokalny Program Rewitalizacji 2010-02-02 14:49:34
Zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 2010-01-22 15:40:23
Wszczęcie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV 2010-01-22 15:39:05
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku garażowego do budynku Straży Pożarnej 2010-01-12 07:48:58
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z budową złącza kablowego pomiarowego wolnostojącego oraz demontażem istniejącej linii napowietrznej 2010-01-12 07:44:48
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Piastów wraz z budową parkingów 2010-01-12 07:42:15
Informacja o wynikach naboru na otwarty i konkurencyjny VII nabór na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny - w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2010-01-12 07:08:01
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu : informatyk-asystent projektu PO IG 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Złocieniec 2010-01-05 08:40:48
Postępowanie o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego 2009-12-30 10:52:25
Akty normatywne 2009-12-29 07:25:16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego 2009-12-23 07:33:22
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Drawsku Pomorskim. 2009-12-23 07:31:32
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s rolnictwa w Referacie Gospodarki gruntami, Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Złocieńcu 2009-12-23 07:29:58
POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 2009-12-16 13:07:15
POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 2009-12-16 13:06:41
POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 2009-12-16 13:00:17
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Piastów wraz z budową parkingów 2009-12-01 12:17:08
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Kasztanowej 2009-12-01 12:16:19
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z budową złącza kablowego wolnostojącego oraz demontażem istniejącej linii napowietrznej 2009-12-01 12:15:20
VI nabór na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny - w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2009-12-01 12:09:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacjisanitarnej... 2009-11-26 11:17:17
POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ. 2009-11-25 14:38:11
Budżet Gminy Złocieniec 2010 2009-11-23 12:58:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze aplikant Straży Miejskiej w sekcji profilaktyki i bezpieczeństwa w szkołach w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2009-11-12 07:09:58
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s obsługi interesantów w Referacie Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Złocieńcu 2009-11-06 09:04:02
V nabór na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny - w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2009-11-03 14:55:54
POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA WNIOSEK ENERGA Operator S.A. 2009-10-27 09:44:22
POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEBUDOWY UL. ALEJA PIASTÓW W ZŁOCIEŃCU. 2009-10-27 09:42:43
POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA PRZEBUDOWY ULICY KASZTANOWEJ W ZŁOCIEŃCU. 2009-10-27 09:40:22
KONTAKT TELEFONICZNY 2009-10-02 11:28:52
IV nabór na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny - w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2009-10-01 14:17:48
III nabór na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny - w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2009-09-01 10:48:30
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu 2009-08-11 14:03:17
postępowanie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 2009-08-10 07:31:32
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Drawsku Pomorskim 2009-08-10 07:10:23
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu : informatyk-asystent projektu PO IG 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Złocieniec na okres od 01 września do 31.grudnia 2009r 2009-08-03 13:31:12
II nabór na wolne stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny - w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu 2009-07-22 14:31:02
POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO. 2009-06-26 07:50:37
2009-06-16 13:22:51
2009 2009-06-01 10:47:23
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektów infrastruktury technicznej: 2009-05-11 10:39:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu infrastruktury technicznej: budowa sieci rozdzielczej kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kosobudy 2009-04-29 14:40:42
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektów infrastruktury technicznej 2009-04-29 14:38:59
Budżet Gminy Złocieniec 2009 2009-04-16 10:28:37
Kontrole zewnętrzne 2009-03-31 12:23:46
Kontrole wewnętrzne 2009-03-31 12:23:36
Postępowanie z udziałem społeczeństwa 2009-02-11 14:56:50
Strategia Rozwoju Gminy Złocieniec do roku 2015 2009-02-04 11:53:18
Usunięcie wyrobów zawierających azbest - można otrzymać dofinansowanie 2009-01-12 10:56:34
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo - rok 2008 2008-10-28 09:17:51
Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA 2008-10-08 07:31:24
Budżet Gminy Złocieniec 2007 2008-08-06 09:03:48
2008 2008-06-27 12:29:34
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złocieniec 2008-05-30 07:03:58
POSTANOWIENIA 2008-03-18 12:57:12
Informacja o INNYCH WYDANYCH DECYZJACH o środowiskowych uwarunkowaniach 2008-03-18 12:57:02
OGŁOSZENIA o wszczęciu postępowania 2008-03-18 12:56:52
Budżet Gminy Złocieniec 2008 2008-01-17 15:49:22
U w a g a - a z b e s t 2008-01-14 07:21:06
Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-09-27 10:43:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Złocieniec 2007-09-27 10:41:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2007-09-27 10:40:53
2007 2007-05-28 07:53:49
Budżet Gminy Złocieniec 2006 2007-05-16 14:34:31
Ulotka - segregacja 2007-03-19 12:58:10
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo - początek kadencji 2006-2010 2007-02-05 07:53:27
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo prowadzonej w 2005 roku 2007-02-05 07:32:36
Opłata skarbowa od 01.01 2007r. 2007-01-02 14:09:57
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 2006-12-11 14:30:46
Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Rady Miejskiej w Złocieńcu 2006-11-22 14:20:30
Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec 2006-11-22 14:12:49
Informacja o numerach i siedzibach Obwodowych Komisjach Wyborczych 2006-09-18 10:21:26
Strefa ciszy 2006-08-17 12:01:30
Uchwały RM i obwieszczenia Burmistrza MiG Złocieniec 2006-08-07 11:24:25
Komisarz Wyborczy - informacje adresowe 2006-08-07 11:24:04
Ważne adresy internetowe dotyczące wyborów samorządowych 2006-08-07 11:23:03
Stanowienie aktów publicznoprawnych 2006-07-18 14:28:18
Karta informacyjna - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 2006-07-11 16:11:05
Zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu z miejscowym planem zagospodarowania 2006-07-11 16:10:32
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 2006-07-11 16:07:05
Wykonywanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców 2006-07-11 16:06:44
Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej 2006-07-11 16:06:23
Wymeldowanie z pobytu stałego 2006-07-11 16:05:54
Zameldowanie na pobyt stały 2006-07-11 16:05:30
Zameldowanie na pobyt stały w drodze decyzji administracyjnej 2006-07-11 16:05:05
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 2006-07-11 16:02:27
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 2006-07-11 16:00:29
Zmiana imienia osoby pełnoletniej 2006-07-11 15:59:55
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 2006-07-11 15:58:44
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 2006-07-11 15:56:50
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 2006-07-11 15:55:26
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 2006-07-11 15:54:47
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 2006-07-11 15:53:16
Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą 2006-07-11 15:52:43
Uznanie dziecka 2006-07-11 15:51:58
Sporządzenie aktu zgonu 2006-07-11 15:51:20
Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 2006-07-11 15:50:41
Sporządzenie aktu urodzenia 2006-07-11 15:49:59
Zmiana nazwiska osoby pełnoletniej 2006-07-11 15:49:19
Zmiana imienia / nazwiska osoby małoletniej 2006-07-11 15:47:54
Zbiórki publiczne 2006-07-11 15:47:24
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 2006-07-11 15:45:38
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2006-07-11 15:44:35
Wypisy/wyrysy z obowiązujących i nieobowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań 2006-07-11 15:39:41
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 2006-07-11 15:38:07
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2006-07-11 15:37:29
Zgłoszenie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej 2006-07-11 15:36:51
Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie 2006-07-11 15:36:11
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2006-07-11 15:35:34
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat 2006-07-11 15:34:45
Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności 2006-07-11 15:33:43
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat 2006-07-11 15:32:40
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych, utraty, zniszczenia 2006-07-11 15:31:12
2006 2006-06-02 07:25:53
Kodeks etyczny pracownika samorządowego 2006-06-01 08:40:54
Podstawa prawna 2006-05-11 16:13:46
Stowarzyszenia, związki i organizacje 2006-05-10 14:10:59
Miasta partnerskie 2006-05-10 14:02:12
Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie Złocieniec na koniec 2005 roku 2006-05-10 13:42:24
Sołectwo Lubieszewo 2006-05-09 16:26:10
Dane teleadresowe 2006-05-09 11:05:36
Rozstrzygnięte przetargi 2006-02-28 16:07:53
Sieć tablic publicznej informacji lokalnej na terenie gminy Złocieniec 2005-12-23 13:21:42
Zakład Wodociągów i Kanlizacji Spółka z o.o. 2005-12-22 14:03:38
Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o. 2005-12-22 14:01:15
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. 2005-12-22 13:42:03
Kodeks etyczny radnego 2005-11-08 14:05:40
Karta informacyjna - organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych 2005-10-17 13:02:40
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców 2005-08-29 16:06:09
Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości 2005-08-29 16:04:00
Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy 2005-08-29 16:01:29
Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic 2005-08-29 15:59:51
Prawo pierwokupu nieruchomości 2005-08-29 15:56:41
Umowa użyczenia nieruchomości będącej własnością gminy 2005-08-29 15:55:15
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach gminy w drodze bezprzetargowej 2005-08-29 15:53:29
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy w drodze przetargu 2005-08-29 15:50:24
Wniosek o pomoc materialną dla ucznia 2005-08-29 15:47:30
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) 2005-08-29 14:55:21
Sołectwo Warniłęg 2005-06-22 15:10:45
Sołectwo Stare Worowo 2005-06-22 15:09:38
Sołectwo Rzęśnica 2005-06-22 15:08:28
Sołectwo Stawno 2005-06-22 15:07:18
Sołectwo Kosobudy 2005-06-22 15:05:28
Sołectwo Darskowo 2005-06-22 15:04:39
Sołectwo Cieszyno 2005-06-22 15:03:36
Sołectwo Bobrowo 2005-06-22 15:02:04
2005 2005-06-01 18:28:13
2004 2005-05-31 13:06:04
Plan Rozwoju Lokalnego 2005-02-15 09:58:26
Plan gospodarki odpadami 2004-12-24 07:26:32
Klasyfikacje PKWiU, KŚT i PKD 2004-11-26 07:03:44
Przepisy inne 2004-11-04 16:40:03
Przepisy finansowe 2004-10-26 17:17:07
Przepisy ogólne 2004-10-26 16:59:59
Zapytanie w mojej sprawie 2004-10-26 07:39:26
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli 2004-09-16 13:55:59
2004-09-09 16:17:52
zarządzenia Burmistrza Złocieńca 2004-07-21 10:29:02
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2004-07-13 12:21:39
Przedszkole w Złocieńcu 2004-07-13 12:15:46
Szkoła Podstawowa Nr 3 2004-07-13 11:55:27
Szkoła Podstawowa Nr 1 2004-07-13 11:40:56
Burmistrz Złocieńca 2004-07-13 06:48:33
Rada Miejska 2004-07-12 16:32:13
Instrukcja obsługi 2004-07-09 16:14:52
Ogólne dane o gminie Złocieniec 2004-07-07 09:01:54
Stanowiska w sprawach publicznych 2004-07-07 08:56:16
Inne wystąpienia i oceny 2004-07-07 08:55:33
rejestry inne 2004-07-06 13:54:28
Przetargi 2004-04-13 08:54:44
Wspólnota samorządowa 2004-04-05 11:07:42
Rejestry ogólnodostępne 2004-04-03 15:29:02
Ewidencje ogólnodostępne 2004-04-03 15:25:06
Informacje nieudostępnione 2003-08-19 09:20:22
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 2018-06-17 23:05:14
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Złocieńca z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złocieńcu 2016-03-01 13:14:43
Analiza ankiet dot. badania opinii klienta za okres od 07 maja do 31 lipca 2013 r. 2014-08-06 08:14:33
Informacje o wyrobach zawierających azbest - dokument stracił ważność 2014-01-15 09:08:15
Informacja dot. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2013-07-02 10:54:49
ODBIÓR ODPADÓW PO 1 LIPCA 2013R. 2013-06-27 09:36:13
ODBIÓR ODPADÓW PO 1 LIPCA 2013R. 2013-06-27 09:32:32
ROZWIĄZYWANIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW 2013-03-27 12:16:56
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2013-01-23 12:48:21
Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - sprawozdawczość i kontrola 2012-02-09 08:43:09
Burmistrz Złocieńca 2005-11-25 13:05:28
uchwały Rady Miejskiej 2004-07-21 10:18:10
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w centralnym Systemie Rejestrów Państwowych SRP 2018-06-18 07:26:05
Schemat organizacyjny urzędu Miejskiego w Złocieńcu - załącznik do Zarządzenia Burmistrza Złocieńca Nr 20/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku 2016-03-01 13:18:55
DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013-02-22 12:41:58
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec 2013-01-23 12:46:11
Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 2012-02-09 08:45:04
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2007-03-07 13:00:16
Zastępca Burmistrza 2005-11-25 12:50:08
Interpelacje i zapytania radnych 2014-12-05 07:24:56
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-04-17 11:52:50
AKCYJNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 2013-04-12 14:17:26
I n f o r m a c j e o wyrobach zawierających azbest 2013 2013-01-11 08:36:12
I N F O R M A C J A o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 2012-02-09 08:50:36
Skarbnik Gminy 2005-11-25 12:59:14
Videorelacja z sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu 2015-01-07 11:49:30
Harmonogram spotkań w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 2013-02-22 12:20:33
PRZETERMINOWANE LEKI 2013-02-14 07:40:35
Planowane przedsięwzięcia z zakresu usuwania azbestu z terenu gm. Złocieniec w roku 2012 2012-02-02 15:07:17
Sekretarz Gminy 2005-11-25 12:51:18
DERATYZACJA NA TERENIE MIASTA ZŁOCIENIEC 2013-04-17 09:26:18
Informacja o wzorze sprawozdań 2012-06-21 15:28:19
Biuro Rady Miejskiej 2005-11-25 12:27:55
Zmiany w gospodarce odpadami z dniem 01.01.2012r. 2012-01-13 11:33:06
Urząd Stanu Cywilnego 2005-11-25 12:39:55
Zmiany w gospodarce odpadami z dniem 01.01.2013r. 2013-01-04 09:35:49
Referta Organizacyjny i Kadr 2005-11-25 12:49:03
Referat Finansów i Budżetu 2005-11-25 12:48:29
Referat Podatków i Opłat Lokalnych 2009-12-28 08:31:43
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 2005-11-25 12:43:56
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2005-11-25 12:45:03
Referat Infrastruktury Społecznej 2005-11-25 12:41:08
Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego 2005-11-25 12:37:39
Referat Spraw Obywatelskich 2005-11-25 12:23:46
Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2014-03-21 09:21:04
Straż Miejska 2005-11-25 12:36:38
Pion Ochrony 2005-11-25 12:34:27
Radca Prawny 2005-11-25 12:39:05
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych 2005-11-25 12:30:08
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej 2005-11-25 12:32:41
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej 2005-11-25 12:31:11
Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych 2014-03-24 07:31:40
Samodzielne Stanowisk ds. Pozyskiwania Funduszy Pomocowych 2014-03-24 07:40:59
Referat Informatyki 2005-11-25 12:38:17